Thông Tin Cần Biết
Thứ 5, Ngày 31/01/2013, 06:40
Kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới xã Long Thành Trung
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
31/01/2013

 

Căn cứ Quyết định số 491/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;
Căn cứ Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;
Căn cứ Thông tư số 54/2009/TT-NNPTNT ngày 21 tháng 8 năm 2009 hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Bộ kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới;
Ủy ban nhân dân xã Long Thành Trung tổ chức thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới như sau:
I. Tình hình thực trạng nông thôn mới:
Trên cơ sơ đánh giá thực trạng năm 2010 và so sánh với Bộ tiêu chí, xã Long Thành Trung đạt 7/19 tiêu chí gồm: Điện, Bưu điện, Cơ cấu lao động, Hình thức tổ chức sản xuất, Y tế, Văn hóa, Hệ thống chính trị và 01 tiêu chí qua khảo sát không cần thiết xây dựng là tiêu chí Chợ.
Được sự quan tâm, hỗ trợ của các sở, ngành cấp trên, UBND xã vinh dự được chọn làm xã điểm về xây dựng nông thôn mới cho tỉnh và huyện. Nhận thức được trách nhiệm và ý nghĩa của công cuộc xây dựng nông thôn mới có ảnh hưởng to lớn đến đời sống của người dân và làm thay đổi bộ mặt của xã nên từ đó toàn thể cán bộ đã ra sức phấn đấu, thi đua, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao gắn liền với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Kết quả bước đầu đã có những thành tựu đáng trân trọng, làm nền tảng khích lệ tinh thần trong công cuộc xây dựng nông thôn mới còn nhiều khó khăn, thách thức phía trước.
II. Công tác triển khai thực hiện:
* Công tác chỉ đạo, điều hành quản lý:
Ngay từ đầu năm, UBND xã đã tập trung triển khai thực hiện các tiêu chí theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của các Sở, ngành cấp trên, sự chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy xã, sự giám sát của HĐND xã nên công việc thực hiện đến nay đạt được kết quả nhất định, đảm bảo tiến độ kế hoạch đã đăng ký đầu năm.
* Khái quát quá trình triển khai, thực hiện xây dựng nông thôn mới:
Trong năm 2012: Thực hiện việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, tiếp tục giữ vững các tiêu chí đã đạt và tập trung thực hiện các tiêu chí chưa đạt đảm bảo theo đúng kế hoạch, tiến độ đã đề ra, kết quả đến nay đạt được một số kết quả nhất định và đang trình UBND huyện và các ngành có liên quan công nhận thêm 04 tiêu chí, nâng tổng số tiêu chí đã đạt đến thời điểm này lên 12/19 tiêu chí. Còn lại 07 tiêu chí tiếp tục đề ra kế hoạch thực hiện trong năm 2013.
Công tác tuyên truyền:
Xác định công tác tuyên truyền, vận động có ý nghĩa hết sức quan trọng đến công tác triển khai, điều hành. Vì thế, Uỷ ban nhân dân xã chỉ đạo thực hiện thường xuyên bằng cách tập trung tuyên truyền rộng rãi trên Đài truyền thanh xã và cụm loa các ấp liên tục để nhân dân trên địa bàn xã hiểu rõ thêm về chủ trương, chính sách của Nhà nước về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, chỉ đạo các ấp tổ chức lồng ghép tuyên truyền việc xây dựng và thực hiện nông thôn mới thông qua các cuộc họp Tổ dân cư tự quản, giao ban … Kết quả đến nay tuyên truyền được 123 cuộc với hơn 3.700 lượt người tham dự. Ngoài ra, còn tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp khác được 12 đợt với hơn 1.304 lượt người tham dự.
Mặt khác, còn chỉ đạo cán bộ Văn hoá xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nhằm đạt hiệu quả cao nhất, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, quần chúng nhân dân trong việc xây dựng nông thôn mới của địa phương. Kết quả đến nay đã lắp đặt 06 pa nô tuyên truyền xây dựng nông thôn mới (đặt trên tuyến đường Tôn Đức Thắng: 02 bảng, đường Phạm Hùng: 02 bảng, Quốc lộ 22B: 01 bảng, đường Nguyễn Chí Thanh: 01 bảng), nội dung tuyên truyền các tiêu chí đã đạt được và các tiêu chí thực hiện trong năm 2012, 2013.
Tiêu chí quy hoạch:
Việc lập Quy hoạch Đồ án, Ủy ban nhân dân xã đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn, tiến hành khảo sát, thực hiện, đến nay việc lập Đồ án quy hoạch đã hoàn thành và được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. Qua 02 Quyết định: Quyết định số 2118/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2012 của UBND huyện Hòa Thành về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Long Thành Trung giai đoạn 2011-2013 định hướng đến năm 2020 và Quyết định số 2119/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2012 của UBND huyện Hòa Thành về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Long Thành Trung giai đoạn 2011-2013 định hướng đến năm 2020;
Công tác lập Đề án: đã hoàn thành dự thảo Đề án, hiện đang trình UBND huyện và các ngành có liên quan xem xét, cho ý kiến.
Tiêu chí giao thông nông thôn: Đang khẩn trương thực hiện xây dựng một số tuyến đường trọng điểm, trục xã như:
- Tuyến Tôn Đức Thắng, chiều dài: 3.741,74m, tổng vốn: 49.998.019.000đ (Huyện chủ đầu tư), công trình đang thực hiện, được khoảng 70% so với tiến độ.
- Tuyến 26, 27 Thượng Thâu Thanh, chiều dài: 981,85m, tổng mức đầu tư: 2.574.982.000đ;
- Tuyến 28 Thượng Thâu Thanh, chiều dài:700,81m, tổng mức đầu tư: 2.364.913.000đ;
- Tuyến liên xã Long Thành Trung – Thị Trấn, chiều dài: 1.483,59m, tổng mức đầu tư: 2.979.975.000đ, công trình đang thực hiện, được khoảng 60% so với tiến độ.
- Các tuyến đường trục xã (lộ 10m) với tổng chiều dài 3.772,96m và tuyến đường 31 ấp Long chí với chiều dài 683m công trình đang thực hiện, được khoảng 70% so với tiến độ.
- Ngoài ra, còn thực hiện theo kế hoạch của UBND huyện được 13.240m/6.000m đường giao thông nông thôn, đạt 220,6% so với chỉ tiêu huyện giao; (trong đó sữa chữa: 6.300m/5.000m,, sỏi đỏ: 6.940m/1.000m)
 Tiêu chí Thủy lợi: Đã cùng đơn vị tư vấn hoàn thành khảo sát, lập Đồ án, bản vẽ, thiết kế kỹ thuật … 10 tuyến kênh gồm: Kênh tiêu Bà Cà na (Kênh Gò kén), Kênh CN1 (8 Rê), Kênh LT1 (3 Dừa), Kênh LT2 (6 Bén), Kênh LT3 (Ông Cả), Kênh LT4 (Giáp xã Long Thành nam), Kênh CN2 (3 Thứ), Kênh CN2-1 (Thị trấn đến Ao cá), Kênh LT6 (Cầu Minh chánh – rạch Tây Ninh), Kênh LT5 (Rạch Sêvil – Rạch Tây Ninh) và lấy ý kiến người dân các tuyến kênh trên địa bàn xã, đang đợi cấp trên phân bổ kinh phí thực hiện.
Tiêu chí Điện: Đã đề nghị Chi nhánh điện lực Hòa Thành tiến hành di dời các trụ điện để đảm bảo việc thực hiện nâng cấp các tuyến đường . Ngoài ra, còn lập Tờ trình xin ý kiến UBND huyện và Chi nhánh điện lực Hòa Thành sớm tiến hành nâng cấp hệ thống điện trên địa bàn xã để đảm bảo giữ vững tiêu chí.
Tiêu chí Trường học: UBND xã đã kết hợp với các ngành có liên quan tiến hành khảo sát hiện trạng các trường cần xây mới, tách nhập. Hiện đang san lắp mặt bằng chuẩn bị xây dựng Trường THCS Trần Bình Trọng và Đoàn Thị Điểm, đang đợi cấp trên phân bổ kinh phí để tiếp tục thực hiện.
Tiêu chí cơ sở vật chất, văn hóa: Trong năm đã tiến hành xây dựng xong Trụ sở tiếp công dân và Trạm y tế xã.
Ngoài ra, UBND xã đang khảo sát, chuẩn bị quỹ đất để xây dựng văn phòng ấp và nhà văn hóa ấp đạt chuẩn.
Tiêu chí nhà ở: Trong năm 2012 đã tiến hành tổ chức khảo sát 10 căn, qua khảo sát còn lại 09 căn (do 01 hộ đã bán nhà đất, không xây). UBND xã đã tiến hành xây dựng và phân khai 08 căn nhà và bàn giao xong, còn lại 01 căn đang tiếp tục đề nghị về trên phân khai.
Mặt khác, qua công tác khảo sát thì đến nay còn lại 05 căn nhà tạm, đã sữa chữa 02 căn, còn lại 03 căn UBND xã đang tiến hành lập hồ sơ phân khai để xây dựng, sữa chữa dự kiến cuối năm 2012 hoàn thành tiêu chí nhà ở.
Tiêu chí thu nhập:
- Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình liên kết 4 nhà trên 3 cánh đồng (hiện có 58 hộ tham gia với diện tích 53,9 ha), bước đầu đạt hiệu quả, cây lúa phát triển tốt. Ngoài ra, còn duy trì hoạt động có hiệu việc nuôi trồng thuỷ sản trên 3 tiểu vùng đê bao Gò Kén.
- Đã lập Dự án nuôi vịt – cá kết hợp ở khu vực ấp Long Trung, dự án đã phân khai vốn:104.997.000 đ và thực hiện.
- Hợp tác xã Mây tre duy trì hoạt động thường xuyên, từng bước giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của người dân địa phương.
Tiêu chí giáo dục:Từ đầu năm đến nay đã kết hợp với các ngành cấp trên tiến hành tổ chức được 02 lớp đào tạo nghề (01 lớp May công nghiệp và 01 lớp Trồng Rau mầm) cho lao động nông thôn với 60 học viên tham dự.
Tiêu chí Môi trường: UBND xã đã chỉ đạo các ngành có liên quan tiến hành tăng cường công tác tuyên truyền qua Đài Truyền thanh và lồng ghép trong các cuộc họp Tổ tự quản để tuyên truyền về các tiêu chí nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí về môi trường.
Nhân dịp “Tháng Thanh niên”, Đoàn Thanh niên xã cũng đã tổ chức buổi lễ ra quân, tiến hành vận động người dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, không lấn chiếm lòng, lề đường, thực hiện đăng ký mỗi tổ chức cơ sở Đoàn 01 việc làm tích cực.
Ngoài ra, còn thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân cam kết không xã rác, thải ra môi trường, hướng tới sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý đối với các hộ và cá nhân còn vi phạm.
Tiêu chí an ninh trật tự xã hội:
Xác định công tác tuyên truyền là công tác quan trọng trong vấn đề nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, UBND xã tiến hành chỉ đạo Công an xã phối hợp với các ấp thông qua các cuộc hợp Tổ dân cư tự quản định kỳ tiến hành tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp Luật của Nhà nước, các quy định của ngành cấp trên … để người dân nâng cao nhận thức, từ đó góp phần kéo giảm các loại tệ nạn xã hội tại địa phương.
Mặt khác, còn tập trung chỉ đạo, tiến hành phối hợp với các ngành cấp trên thường xuyên tuần tra, kiểm tra, qua đó nhằm ngăn ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý nhanh các vụ vi phạm, không để xảy ra trọng án trên địa bàn.
Đề ra kế hoạch chuyển hóa địa bàn ấp Long Kim.
III. Đánh giá chung:
1. Những mặt làm được:
Trong thời gian qua với những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đã và đang đi vào cuộc sống của nhân dân, sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, huyện, sự nỗ lực của toàn Đảng bộ và nhân dân trong xã, đã triển khai và thực hiện trong việc xây dựng nông thôn đạt được một số mặt, như sau:
- Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng,vật nuôi phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết.
- Cơ sở hạ tầng như hệ thống điện, đường, trường trạm, nhà sinh hoạt công đồng, bưu điện... được củng cố và tăng cường đáp ứng bước đầu cho nhu cầu phục vụ sản xuất và cải thiện điều kiện đời sống của nhân dân trong xã.
- Sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm, dịch vụ kinh doanh, tiểu thủ công nghiệp .v.v. phát triển khá, tăng thu nhập. Kinh tế hộ đời sống nhân dân từng bước ổn định và nâng cao; các hình thức tổ chức sản xuất (hợp tác xã, tổ hợp tác, câu lạc bộ...) ngày càng được củng cố và phát triển làm đầu tàu dẫn dắt nông dân trong phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập.
- Bộ mặt văn hoá ngày càng được đổi mới, diện mạo nông thôn đã được văn minh hơn trước, số lượng các gia đình văn hoá, ấp văn hoá ngày càng tăng lên, người dân ngày càng được tiếp cận nhiều hơn, gần hơn với các dịch vụ công (chợ, y tế, giáo dục); môi trường ngày càng được cải thiện và tăng cường, góp phần ổn định môi trường.
 - Việc huy động vốn trong dân để thực hiện các chương trình, dự án trong thời gian qua ngày càng chuyển biến tích cực người dân ý thức được quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia hoặc hưởng lợi từ các chương trình, dự án, góp phần cải thiện đời sống, tăng thu nhập.
- Hệ thống chính trị từng bước được kiện toàn, đảm bảo về số lượng cũng như về trình độ nghiệp vụ chuyên môn theo chuẩn qui định nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
2. Những mặt chưa làm được:
- Việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhìn chung chưa gắn với các dự án, chương trình và nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp. Trong dạy nghề, chưa có được bộ giáo trình chuẩn phù hợp với thời gian đào tạo. Thiếu giáo viên có chất lượng, thiếu thiết bị phục vụ thực hành.
- Các tiêu chí cần vốn đầu tư như: Tiêu chí 2: Giao thông, Tiêu chí 3: Thủy lợi, Tiêu chí 5: Trường học, Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa thực hiện chưa đạt theo kế hoạch, nguyên nhân do kinh phí cấp trên phân còn chậm.
- Các tiêu chí cần sự phối hợp thực hiện của người dân nhìn chung vẫn đảm bảo thực hiện nhưng còn chưa bền vững, như về tiêu chí 17: Môi trường, Tiêu chí 19: An ninh – trật tự xã hội.
- Việc huy động nguồn lực trong nhân dân hỗ trợ xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội: Nhìn chung còn thấp, do tâm lý chủ quan, ỷ lại vào ngân sách nhà nước nên trong thời gian qua việc hỗ trợ nhân dân chủ yếu là hiến đất xây dựng đường và việc chủ động thực hiện trong một số tiêu chí (như: môi trường, an ninh trật tự xã hội, nhà ở) là chủ yếu, việc huy động sự đóng góp kinh phí trong việc thực hiện các dự án đến từ người dân nhìn chung còn thấp, chưa đạt hiệu quả cao.
Việc lập Đề án xây dựng nông thôn mới: Do ảnh hưởng của Đồ án quy hoạch chậm, một phần do trình độ cán bộ còn hạn chế nên hiện nay chỉ mới hoàn thành xong phần dự thảo Đề án, đang trình UBND huyện và các ban, ngành có liên quan thẩm định./.
 
UBND xã Long Thành Trung
 
Lượt người xem:  Views:   225
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông Tin Cần Biết