Thông Tin Cần Biết
Thứ 2, Ngày 06/10/2014, 15:20
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ 06/10/2014-17/10/2014)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/10/2014

 

 

Thứ/ ngày

 

Sáng

 

Chiều

Thứ hai 06/10/2014

- Họp Thường trực Huyện ủy.

- UBND huyện kiểm tra thẩm định kết quả phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đối với các xã, thị trấn (cả ngày).

 

- TTHU – TTUBND huyện dự họp mặt kỷ niệm 68 năm truyền thống Báo Tây Ninh.

 

Thứ ba

07/10/2014

- Thường trực Huyện ủy giải quyết công việc cơ quan.

 

- Họp Ban Thường vụ Huyện ủy đột xuất.

 

Thứ tư

08/10/2014

- Đoàn giám sát BTGTU giám sát việc thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”.

 

- Thường trực Huyện ủy đi công tác cơ sở.

 

Thứ năm

09/10/2014

- Lãnh đạo huyện tiếp công dân (TT HĐND huyện).

- Đ/c Bí thư Huyện ủy dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (1,5 ngày).

 

- Ban VHXH HĐND tỉnh khảo sát phúc tra thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đối với huyện Hòa Thành và xã Long Thành Bắc.

- Hội nghị triển khai Hướng dẫn 26-HD/BTCTU, ngày 30/9/2014 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương.

 

Thứ sáu

10/10/2014

- Hội nghị triển khai quán triệt NQTW9 (khóa XI) cho quần chúng các cơ quan khối huyện (lớp 1).

- UBND huyện họp các ngành giải quyết khiếu nại của công dân.

 

- Hội nghị triển khai quán triệt NQTW9 (khóa XI) cho quần chúng các cơ quan khối huyện (lớp 2).

 

Thứ hai

13/10/2014

- Họp Thường trực Huyện ủy.

- Hội Nông dân huyện míttinh kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2014).

 

- Thường trực Huyện ủy đi công tác cơ sở.

 

Thứ ba

14/10/2014

- Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy thông báo dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra theo Quyết định 3671-QĐ/TU ngày 27/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- UBND huyện họp Sở tài chính thảo luận dự thảo ngân sách năm 2015.

 

 

Thứ tư

15/10/2014

- Họp Ban Thường vụ Huyện ủy định kỳ.

 

- Thường trực Huyện ủy giải quyết công việc cơ quan.

 

Thứ năm

16/10/2014

- Lãnh đạo huyện tiếp công dân (TT UBND huyện).

- TTHU dự mít tinh kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội LHPNVN (20/10/1930 – 20/10/2014).

- TTHU dự hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư (khoá X)  “về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”.

 

- Thường trực Huyện ủy đi công tác cơ sở.

 

Thứ sáu

17/10/2014

- Thường trực Huyện ủy giải quyết công việc cơ quan.

- Văn phòng Huyện ủy kỷ niệm 84 năm truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 – 18/10/2014).

 

 

Lượt người xem:  Views:   162
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông Tin Cần Biết