Thông Tin Cần Biết
Thứ 6, Ngày 25/10/2013, 11:05
THỦ TỤC, THỜI GIAN, LỆ PHÍ MỘT SỐ NHÓM TRÊN LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/10/2013

 

Căn cứ Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và ban hành “Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai” tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Theo đó, trên lĩnh vực đất đai các thủ tục hành chính được phân theo 13 nhóm với 41 thủ tục hành chính, liên quan trực tiếp đến việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; các thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị.
Qua thống kê thời gian qua trên địa bàn huyện Hoà Thành các giao dịch trên lĩnh vực đất đai chủ yếu một số nhóm thủ tục hành chính thường xuyên như sau:
1. Thủ tục và thời gian thực hiện:
- Nhóm thủ tục về cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp không có tài sản gắn liền với đất, hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu, hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của người khác: đây là thủ tục cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân theo thẩm quyền cấp huyện, quy định rõ trình tự, thời gian thực hiện không quá 33 ngày làm việc kể từ ngày người sử dụng đất nộp đủ hồ sơ hợp lệ cho đến ngày nhận kết quả (không tính thời gian thực hiện tại xã).
- Nhóm thủ tục cấp đổi và xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận; cấp giấy chứng nhận do bị mất (không tính thời gian niêm yết hoặc đăng trên báo); cấp giấy chứng nhận trong trường hợp tách thửa hoặc hợp thửa; thời gian thực hiện không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày người sử dụng đất nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ cho đến ngày nhận được kết quả.
- Nhóm thủ tục về đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Nhóm thủ tục này áp dụng cho việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất – quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, quy định hồ sơ gồm có các loại giấy tờ cần thiết, thời gian giải quyết không quá 23 ngày làm việc kể từ ngày người sử dụng đất nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ cho đến ngày nhận được kết quả.
- Nhóm thủ tục về đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép (thời gian thực hiện không quá 30 ngày làm việc) và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép (thời gian thực hiện không quá 15 ngày làm việc) kể từ ngày người sử dụng đất nộp đầy đủ hồ sơ đến ngày nhận quyết định cho phép chuyển mục đích, nộp tiền sử dụng đất, chỉnh lý giấy chứng nhận và nhận kết quả.
- Nhóm thủ tục đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất: Thời gian thực hiện 01 ngày làm việc.
2. Về mức phí, lệ phí:
Căn cứ quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày 13/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
- Chuyển quyền:
+ Đất, bổ sung thêm nhà: 24.000đ/giấy.
+ Chỉnh lý biến động: 10.000đ/lần.
+ Đất không có nhà: 12.000đ/giấy.
- Thu hồi cấp lại, cấp đổi:
+ Đất, bổ sung thêm nhà: 22.000 đ/giấy.
+ Xác nhận quyền sở hữu nhà (chỉnh lý biến động): 10.000đ/lần.
+ Đất không có nhà: 10.000đ/giấy.
+ Trích lục hồ sơ: 10.000đ/giấy.
+ Đất có nhà: 20.000đ/giấy.
- Chuyển mục đích:
+ Chứng nhận biến động: 10.000đ/lần.
Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả tiến trình cải cách thủ tục hành chí theo Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh và thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Hòa Thành, Phòng Tài nguyên và Môi trường đang rà soát các thủ tục, quy trình để giảm những thủ tục không cần thiết và cắt giảm 1/3 thời gian theo chủ trương cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, đang trình Ủy ban nhân dân huyện xét duyệt, khi có chủ trương Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện ngay.
 
PHAN DŨNG
Lượt người xem:  Views:   139
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông Tin Cần Biết