Thông Tin Cần Biết
Thứ 6, Ngày 16/11/2012, 06:55
Ủy ban nhân dân huyện Hòa Thành ban hành Kế hoạch kiểm tra, chấm điểm thi đua năm 2012
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/11/2012

 

Thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về việc Ban hành Thang điểm thi đua thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Văn hóa xã hội - Quốc phòng an ninh năm 2012 đối với các cơ quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Ủy ban nhân dân huyện đề ra Kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị huyện và các xã, thị trấn để xét khen thưởng năm 2012.
- Nội dung kiểm tra: Căn cứ các nội dung thang điểm thi đua đã ban hành, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tự chấm điểm và báo cáo kết quả của cơ quan, đơn vị mình về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ huyện).
- Thành phần đoàn kiểm tra: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Trưởng, Phó phòng, ban chuyên môn huyện, Trưởng, Phó các Ban Đảng, đoàn thể huyện.
- Thời gian kiểm tra: ngày 07/12/2012.
                                                                  
                                                                            
          Trần Anh Dũng
Lượt người xem:  Views:   184
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông Tin Cần Biết