Thông Tin Cần Biết
Thứ 7, Ngày 07/05/2016, 16:00
HÒA THÀNH CÔNG BỐ DANH SÁCH CHÍNH THỨC 60 NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 -2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/05/2016

Ngày 26/4/2016, Chủ tịch UBBC huyện Hòa Thành đã ký Quyết định lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử  đại biểu HĐND huyện  khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, có 60 người ứng cử đại biểu HĐND huyện tại 08 đơn vị bầu cử trong toàn huyện để bầu 36 đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 -2021. Từng đơnvị bầu cử được phân bổ như sau:

-Đơn vị bầu cử số 1 - xã Trường Tây ; số người ứng cử là 08 vị, số đại biểu được bầu là 05 đại biểu.

-Đơn vị bầu cử số 2 - xã Long Thành Trung;số người ứng cử là 08 vị, số đại biểu được bầu là 05 đại biểu.

-Đơn vị bầu cử số 3 - xã Hiệp Tân;số người ứng cử là 08 vị, số đại biểu được bầu là 05 đại biểu.

-Đơn vị bầu cử số 4- xã Long Thành Bắc;số người ứng cử là 08 vị, số đại biểu được bầu là 05 đại biểu.

-Đơn vị bầu cử số 5 - xã Trường Đông; số người ứng cử là 07, số đại biểu được bầu là 04.

-Đơn vị bầu cử số 6 - Thị trấn Hòa Thành; số người ứng cử là 07, số đại biểu được bầu là 04.

-Đơn vị bầu cử số 7- xã Long Thành Nam;số người ứng cử là 07, số đại biểu được bầu là 04.

-Đơn vị bầu cử số 8 -xã Trường Hòa; số người ứng cử là 07, số đại biểu được bầu là 04./.

                                                                     UBBC HUYỆN HOÀ THÀNH ​ 

Lượt người xem:  Views:   927
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông Tin Cần Biết