Thông Tin Cần Biết
Chủ Nhật, Ngày 15/10/2017, 17:00
Tuyên truyền APEC Việt Nam 2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/10/2017

HUYỆN UỶ HOÀ THÀNH                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    BAN TUYÊN GIÁO                      Hoà Thành, ngày 11 tháng 10 năm 2017

                    *                                           

    Số 24 -HD/BTGHU

 

                 HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền APEC Việt Nam 2017 

Thực hiện Hướng dẫn số 40-HD/BTGTU, ngày 09/10/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền APEC Việt Nam 2017; Công văn số 648-CV/HU, ngày 10/10/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và tuyên truyền APEC Việt Nam 2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  Tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về Diễn đàn kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) nói chung và Năm APEC Việt Nam 2017 nói riêng, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của diễn đàn APEC và vị thế của Việt Nam với tư cách là thành viên APEC; thông qua tuyên truyền APEC 2017 để quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của Việt Nam và địa phương, nhất là những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử qua hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, các chủ trương đường lối đối ngoại và các chính sách về kinh tế, ngoại giao, văn hóa, xã hội thời kỳ hội nhập góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

 Đề cao thành quả dấu ấn của Việt Nam trong năm APEC 2017, quảng bá hình ảnh nước Việt Nam hòa bình, ổn định, thân thiện, đổi mới và giàu tiềm năng; môi trường đầu tư hấp dẫn, chính sách ưu đãi, phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam giúp các tổ chức, cá nhân, nhất là các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội, mở rộng quan hệ, hợp tác đầu tư và xúc tiến thương mại, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hội nhập quốc tế.

Công tác tuyên truyền APEC 2017 cần bảo đảm các nguyên tắc và thông lệ APEC, theo đúng định hướng chỉ đạo với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả. Phạm vi tuyên truyền sâu, rộng, hướng đến tất cả các đối tượng trong và ngoài nước gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị, các sự kiện lớn của đất nước, tạo không khí phấn khởi, cổ vũ các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1- Thành tựu về hợp tác, liên kết của APEC trong gần 30 năm hình thành và phát triển

- Tổng quan về APEC, mục tiêu, nguyên tắc hoạt động, nhấn mạnh APEC là diễn đàn mở, hoạt động theo các nguyên tắc cùng có lợi, đồng thuận và tự nguyện; các trụ cột hợp tác và một số thành tựu nổi bật.

- Đề cao vai trò, vị thế của APEC, những thay đổi của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; thành tựu về hợp tác liên kết của APEC trong hơn 25 năm hình thành và phát triển. Khẳng định APEC là cơ chế hợp tác, liên kết hàng đầu khu vực, là ưu tiên trong triển khai chính sách đối ngoại của các thành viên, duy trì vai trò của Châu Á - Thái Bình Dương là một động lực tăng trưởng và liên kết toàn cầu.

- Khẳng định APEC tiếp tục là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, mang lại lợi ích thiết thực và hiệu quả trong hợp tác kinh tế, thương mại giữa ta với các nền kinh tế thành viên; đưa quan hệ song phương giữa các đối tác đi vào chiều sâu. APEC cũng là diễn đàn để Việt Nam phát huy vai trò, nâng cao vị thế đất nước.

2- Việt Nam tham gia APEC

- Thể hiện sau 19 năm gia nhập, Việt Nam luôn là thành viên năng động và có trách nhiệm, đóng góp tích cực và hiệu quả cho diễn đàn APEC (đăng cai APEC 2006 và 2017; đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt trong các nhóm công tác, thực hiện nghiêm túc các chương trình hợp tác và đề xuất nhiều sáng kiến…).

- Đề cao chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đối ngoại đa phương, chủ động và tích cực đóng góp xây dựng, định hình các thể chế đa phương.

- Khẳng định APEC có tầm quan trọng chiến lược cả về chính trị và kinh tế đối với Việt Nam; quyết tâm của Việt Nam tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các thành viên APEC, đóng góp tích cực nhằm tạo những dấu ấn mới cho tiến trình hợp tác APEC cũng như liên kết tại Châu Á - Thái Bình Dương.

3- Việt Nam đăng cai APEC 2017 và Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

- Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ nhà APEC 2017 và chủ đề của Năm APEC 2017 là "Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung".

- Tập trung tuyên truyền các hoạt động APEC 2017 với các ưu tiên hợp tác như: Thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm; đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực sâu rộng; nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) trong kỷ nguyên số; tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Công tác chuẩn bị của Việt Nam cho APEC 2017 đã và đang triển khai một cách đồng bộ, tích cực, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp quan trọng vào việc tổ chức thành công 3 Hội nghị cấp Bộ trưởng, 4 Hội nghị Quan chức cao cấp và hơn 100 hoạt động cấp ủy ban, nhóm công tác trong khuôn khổ APEC.    

- Nội dung và kết quả Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 25 (AELM) diễn ra từ ngày 06 - 11/11/2017 tại thành phố Đà Nẵng với khoảng 10.000 đại biểu, bao gồm Lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên, các tổ chức quốc tế, các tập đoàn hàng đầu khu vực, các cơ quan truyền thông quốc tế lớn tham dự. Gồm một số hoạt động chính: Hội nghị các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 25, Hội nghị Liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế lần thứ 29, Đối thoại của các nhà Lãnh đạo APEC với Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC), Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC, Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam, Hội nghị tổng kết các quan chức cao cấp (CSOM). Trong dịp này cũng sẽ diễn ra Cuộc họp lần thứ tư của ABAC và Diễn đàn Tiếng nói Tương lai APEC.

- Nêu bật các ý tưởng và sáng kiến hoặc đồng sáng kiến của Việt Nam trong năm APEC 2017 nhằm thúc đẩy hợp tác, liên kết và phát triển của APEC, tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với các nền kinh tế thành viên.

4- Các chuyến thăm song phương và các hoạt động bên lề Hội nghị

- Tuyên truyền về các chuyến thăm chính thức Việt Nam của Lãnh đạo cấp cao các nền kinh tế thành viên APEC.

- Tuyên truyền về kết quả tiếp xúc song phương giữa lãnh đạo cấp cao các nền kinh tế thành viên APEC, các đối tác với Lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

5- Đất nước, con người Việt Nam và của Tây Ninh

- Nêu bật những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam sau 30 năm đổi mới, đặc biệt trong quá trình thực hiện chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện. Triển vọng của kinh tế Việt Nam sau khi hoàn tất và triển khai các cam kết kinh tế - thương mại quốc tế lớn, trong đó có các cam kết gia nhập WTO và các hiệp định thương mại tự do.

- Giới thiệu và quảng bá hình ảnh văn hóa, đất nước, con người, các tiềm năng kinh tế, đầu tư, du lịch Việt Nam và của tỉnh.

- Các hoạt động phong phú bên lề các Hội nghị của APEC diễn ra trên khắp cả nước là cơ hội lớn để các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh kinh doanh, kết nối, hoạt động du lịch, quảng bá hình ảnh, giới thiệu các sản phẩm vùng miền với các đối tác. Ngoài ra có thể tranh thủ tiềm năng to lớn về thị trường, tài chính, công nghệ của APEC, ký kết các thỏa thuận hợp tác.

6- Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc về tình hình kinh tế - xã hội, đối ngoại, về APEC 2017, xuyên tạc quan điểm, đường lối phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước ta.

III. TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

Ngoài Đề cương tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn gửi kèm Công văn này, đề nghị các đồng chí cần chủ động khai thác thông tin trên Trang: www.apec2017.vnwww.apec.org

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

- Cung cấp đề cươn, định hướng tuyên truyền và giám sát, nhắc nhở việc tổ chức thực hiện ở các cơ sở về sự kiện Năm APEC Việt Nam 2017;

- Chỉ đạo hoạt động của đội ngũ báo cáo viên. Định hướng hoạt động tuyên truyền cho các cơ quan thông tin trên địa bàn huyện.

- Nắm tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị về các hoạt động, các Hội nghị và Tuần lễ cấp cao APEC Việt Nam 2017, báo cáo kịp thời về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Tham gia đấu tranh phản bác, nhất là trên mạng xã hội về các luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc về tình hình kinh tế - xã hội, đối ngoại, về APEC 2017, xuyên tạc quan điểm, đường lối phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước ta.

2- Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện

 - Tham mưu UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng và UBND xã, thị trấn tổ chức hoạt động tuyên truyền, triển lãm, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, cổ động trực quan… các hoạt động trước và trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 (diễn ra từ ngày 06 - 11/11/2017).

 - Theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc treo pano, băng ron sai quy định. Báo cáo kết quả thực hiện đợt tuyên truyền về Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

3- Đài Truyền thanh huyện: Tăng thời lượng chuyên mục tuyên truyền trước, trong và sau khi diễn ra các sự kiện nổi bật của Năm APEC Việt Nam 2017, đặc biệt hướng đến Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 (diễn ra từ ngày 06 - 11/11/2017).

- Đưa tin một số hoạt động chính của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Chủ động thông tin, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, doanh nghiệp, người dân và góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trước các tình huống phức tạp, nhạy cảm. Báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép vào báo cáo tháng 10-11/2017 về Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

 

4- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện: Tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên, tạo sự đồng thuận xã hội, tiếp tục động viên, khích lệ, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc giao lưu, phát triển giữa các tổ chức chính trị - xã hội.

 

5- Công an huyện

Đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra sự kiện APEC 2017. Chủ động nắm bắt và xử lý kịp thời tình hình phức tạp, nhạy cảm liên quan đến Hòa Thành; phát hiện và xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tổ chức trên địa bàn có hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, chống Đảng, Nhà nước và các hoạt động của APEC 2017; kịp thời đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội.

6- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy

 - Tổ chức triển khai, quán triệt nội dung tuyên truyền về Diễn đàn kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) nói chung và Năm APEC Việt Nam 2017 cho cán bộ, đảng viên, nâng cao nhận thức về vai trò của diễn đàn APEC và vị thế của Việt Nam với tư cách là thành viên APEC. (Lồng ghép kết quả tuyên truyền vào báo cáo công tác tuyên giáo định kỳ hằng tháng ).

- Các đồng chí bí thư chi bộ, thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc thực hiện tại địa phương, cơ quan, đơn vị, phụ trách.

 

V. Một số khẩu hiệu tuyên truyền:

- Chào mừng Năm APEC Việt Nam 2017!

- Chào mừng Tuần lễ Cấp cao APEC 2017!

- Năm APEC Việt Nam 2017: Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung!

 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2017; trong quá trình tổ chức tuyên truyền, nếu có nảy sinh những vấn đề phức tạp, liên quan tình hình tư tưởng, an ninh chính trị, kịp thời báo cáo về Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

 

Nơi nhận:                                                                            TRƯỞNG BAN

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c),

- Thường trực Huyện ủy (b/c),                                                                             

- Các chi, đảng bộ cơ sở (t/h),                                                  Đã ký

- MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội huyện (t/h),          

- Phòng VHTT, Trung tâm VH-TT (t/h),                                                         

- Đài Truyền thanh huyện (t/h),                                                                           

- Lưu Ban Tuyên giáo Huyện ủy.                                                     

                                                                                           Lê Văn Tuấn

Lượt người xem:  Views:   147
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông Tin Cần Biết