Thông Tin Cần Biết
Chủ Nhật, Ngày 19/11/2017, 09:00
Những quy định về hộ nghèo chuẩn nghèo của tỉnh và chính sách hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/11/2017

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều; ngày 21/9/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND về việc quy định chuẩn hộ nghèo của tỉnh và chính sách hỗ trợ nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh tây Ninh giai đoạn 2017-2020. Theo đó, hộ có mức sống trung bình quy định tại Khoản 3 Điều 2 Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo của Tỉnh, cụ thể như sau:

- Khu vực nông thôn: là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng;

- Khu vực thành thị: là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.300.000 đồng đến 1.950.000 đồng.

Chính sách hỗ trợ về bảo hiểm y tế:

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người thuộc hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp chưa có thẻ BHYT theo quy định của Luật bảo hiểm y tế (ngoài phần ngân sách Trung ương hỗ trợ 30% mức đóng BHYT);

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp chưa có thẻ BHYT theo quy định của Luật bảo hiểm y tế.

Để xác định hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh, hàng năm Ban Chỉ đạo giảm nghèo của xã, thị trấn tổ chức rà soát 2 lần vào tháng 6 và tháng 12; riêng trong đợt rà soát năm 2017, trước ngày 15/11/2017. Để được xác định hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh, đại diện hộ gia đình làm Giấy đề nghị (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH), nộp trực tiếp cho BQL ấp, khu phố nơi đang cư trú. Trên cơ sở đó, BQL ấp, khu phố lập danh sách kem theo giấy đề nghị của hộ đăng ký gửi đến UBND xã thẩm định.

Sau khi BCĐ giảm nghèo xã tổ chức điều tra, khảo sát xác định hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh theo phương pháp tính điểm; đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xác nhận (hoặc không xác nhận) hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh (tổng thời gian thực hiện các bước không quá 10 ngày làm việc).                                                                                                           

         PHAN DŨNG

Lượt người xem:  Views:   241
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông Tin Cần Biết