Thông Tin Cần Biết
Thứ 3, Ngày 21/11/2017, 22:00
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động-Thương binh và Xã hội
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/11/2017

Ngày 01 tháng 11 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 2559/QĐ-UBND về việc công bố, công khai bộ thủ tục hành chính thuộc ngành Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh.

Tại Điều 3 Quyết định quy định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 2808/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc công bố, công khai bộ thủ tục hành chính thuộc ngành Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, Bộ thủ tục hành chính thuộc ngành Lao động-Thương binh và Xã hội gồm 99 thủ tục. Trong đó: cấp tỉnh 46 thủ tục; cấp huyện 09 thủ tục; cấp xã 44 thủ tục.

Đối với danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết ngành Lao động-Thương binh và Xã hội của Ủy ban nhân dân huyện như sau:

I. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (03 thủ tục)

1. Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất với người bị thương tật năng ngoài nơi cư trú mà không có người thân chăm sóc

Thời hạn giải quyết: 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Thủ tục cấp Giấy pháp hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện.

Thời hạn giải quyết: 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Thủ tục cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện.

 Thời hạn giải quyết: 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

II. Lĩnh vực Người có công (03 thủ tục)

1. Thủ tục cấp Giấy giới thiệu đi thăm viếng mô liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ (Mẫu số 11-MLS ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính).

Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình (Mẫu số 04-CSSK ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính).

Thời hạn giải quyết: 25 (hai mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (cấp huyện 10 ngày, cấp tỉnh 15 ngày).

3. Thủ tục cấp Giấy giới thiệu di chuyển hài cốt liệt sĩ (Mẫu số 12-MLS ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính).

Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

III. Lĩnh vực Lao động, tiền lương (02 thủ tục)

1. Thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nhiệp đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động của cấp huyện.

Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện.

Thời hạn giải quyết: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

IV. Lĩnh vực Hội, Tổ chức phi chính phủ (01 thủ tục)

1. Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chử thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe.

Thời hạn giải quyết: 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ hai đế thứ sáu hàng tuần (Sáng 7giờ đến 11giờ 30 phút; Chiều từ 13 giời 30 đến 17 giờ; trừ các ngày nghỉ, lễ theo quy định).

* Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết ngành Lao động-Thương binh và Xã hội của Ủy ban nhân dân huyện được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Hòa Thành (địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Khu phố IV, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh). Thủ tục được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Hòa Thành; Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện; các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

                                                                                                           

              Phan Dũng

 

Lượt người xem:  Views:   239
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông Tin Cần Biết