Thông Tin Cần Biết
Thứ 5, Ngày 14/03/2019, 09:00
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHO VAY NÂNG MỨC ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO VÀ HỘ THOÁT NGHÈO KỂ TỪ NGÀY 01/3/2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/03/2019

Thực hiện Quyết định số 12/QĐ-HĐQT, ngày 22/02/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh; và Công văn số 866/NHCS-TDNN, ngày 22/02/2019 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa.

Kể từ ngày 01/3/2019, NHCSXH huyện Hòa Thành nâng mức cho vay từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ vay không phải bảo đảm tiền vay đối với các chương trình tín dụng sau: Chương trình cho vay hộ nghèo; Chương trình cho vay hộ cận nghèo (theo Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg ngày 23/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ cận nghèo); Chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo (theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo). Đồng thời, nâng thời hạn cho vay tối đa lên 120 tháng phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển của các đối tượng đầu tư dài hạn.

Tính đến ngày 28/02/2019, tổng dư nợ các chương trình tín dụng của NHCSXH huyện Hòa Thành là 234.925 triệu đồng (với 13.164 hộ vay vốn), trong đó: Dư nợ cho vay 3 chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo là 67.814 triệu đồng (chiếm 28,87% tổng dư nợ). Từ đó, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Hoàng Bửu

Lượt người xem:  Views:   136
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông Tin Cần Biết