Thông Tin Cần Biết
Thứ 5, Ngày 20/06/2019, 23:00
CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT “ĐỌC SÁCH, BÁO, TẠP CHÍ CỦA ĐẢNG LẦN THỨ 2 - NĂM 2019”Chủ đề: Tìm hiểu Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/06/2019

Câu 1. Bản tin Thông báo nội bộ số tháng 5/2019 do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tây Ninh phát hành có đăng tải bài viết "Những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)". Ông/bà/anh/chị hãy trình bày khái quát những nội dung cơ bản, cốt lõi đó của Di chúc? Liên hệ việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với bản thân và đối với địa phương, đơn vị? (bài viết không quá 1.000 từ).

Câu 2. Sách: "Học tập Đạo đức Bác Hồ" do Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia phát hành năm 2014 có nêu các tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ông/bà/anh/chị hãy cho biết, các tấm gương đạo đức đó là:

a. Hồ Chí Minh - tấm gương sáng mãi về rèn luyện đạo đức

b. Xác định một lý tưởng duy nhất cho cuộc sống

c. Yêu thương con người - nét đẹp vĩnh hằng trong chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh

d. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, mục tiêu phấn đấu và rèn luyện đạo đức

e. Học, học nữa, học mãi để không ngừng nâng cao nhận thức và hiệu quả của đạo đức

f. Suốt đời vì dân, vì nước, làm người công bộc tận tụy, trung thành của Nhân dân

g. Câu a, b, c, d, e đúng

h. Tất cả các câu đều đúng

Câu 3. Sách: "Hồ Chí Minh vĩ đại một con người" do Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia phát hành năm 2014 có đăng bài viết: "Nhân cách Chủ tịch Hồ Chí Minh". Bài viết khái quát bảy phẩm chất nhân cách cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh được nhân dân Việt Nam và thế giới ngợi ca. Ông/bà/anh/chị hãy cho biết, đó là những phẩm chất nhân cách gì? Theo ông/bà/anh/chị, mỗi người cần phải làm gì để xây dựng, rèn luyện theo những phẩm chất cao quý đó của Người? (bài viết không quá 1.000 từ).

Câu 4. Trong bài viết tựa đề: "Vì nền độc lập dân tộc vô giá, vì chủ nghĩa xã hội và sự toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc thiêng liêng, Đảng Cộng sản Việt Nam cùng dân tộc Việt Nam hội nhập quốc tế, phát triển mạnh mẽ và bền vững" đăng trên Tạp chí Cộng sản số 141 (9-2018) chuyên đề cơ sở có đoạn viết: "Hơn 88 năm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiền phong của dân tộc, "đứa con nòi" của nhân dân lao động nước nhà cùng 94 triệu đồng bào, đã đưa Tổ quốc Việt Nam từ máu lửa, nô lệ, xiềng gông "rũ bùn đứng dậy sáng loà", xây dựng lại giang sơn "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn", như khao khát của Chủ tịch Hồ Chí Minh". Từ nội dung bài viết, ông/bà/anh/chị hãy trình bày khái quát những thành tựu đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 88 năm qua (bài viết không quá 1.000 từ).

Câu 5. Trong Bản tin Thông báo nội bộ năm 2015 do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tây Ninh phát hành có đăng Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015). Ông/bà/anh/chị hãy cho biết, Đề cương được đăng tải ở trang, mục nào, trong Bản tin số tháng mấy? Trình bày khái quát chặng đường 89 năm (1930 - 2019) anh dũng, kiên cường trong đấu tranh giải phóng và bảo vệ, xây dựng quê hương Tây Ninh của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh.

Câu 6. Báo Tây Ninh số phát hành trong tháng 10/2017 có đăng tải bài viết: "Kết quả thực hiện 4 nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh". Ông/bà/anh/chị hãy cho biết, tên cụ thể của các nhóm giải pháp này là gì? Trình bày kết quả đạt được trên một nhóm giải pháp mà ông/bà/anh/chị cho rằng đã đạt được nhiều chuyển biến rõ nét, tích cực nhất? (bài viết không quá 1.000 từ).

Câu 7. Tạp chí Cộng sản số 894 (tháng 4/2017) đăng bài viết: "Nhận diện sự chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa". Theo bài viết, tính chất nguy hiểm của "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa là:

a. Phá rã niềm tin của quần chúng vào Đảng và chế độ, làm cho toàn xã hội hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, mất định hướng chính trị

b. Dễ làm cho đối phương mất cảnh giác, dễ bị cám dỗ, mất phương hướng chính trị, không phân biệt đúng sai, thật giả

c. Làm mê muội con người, đặc biệt là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên Việt Nam

d. Thâm nhập, thu thập tin tức tình báo, mua chuộc cán bộ, chuyển hóa tư tưởng

e. Gây bạo loạn lật đổ chính quyền

g. a, b, c, d, e đều đúng

h. a, b, d, e đều đúng

Câu 8. Bài viết: "Giữ lửa cho "Lò luôn nóng và nóng đều" đăng trong Bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy số tháng 6/2018 có trích đoạn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Ông/bà, anh/chị hãy chọn phương án đúng nhất:

a. Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công.

b. Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Và không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công.

c. Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu. Và không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công

d. a, b, c đều đúng

Câu 9. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông/bà/anh/chị vui lòng cho biết, điều tâm huyết nhất của mình muốn góp ý kiến với Đảng để xây dựng Đảng ta thật trong sạch, "xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân" như căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta? (bài viết không quá 1.000 từ).

Câu 10. Theo ông/bà, anh/chị, việc quy định tổ chức Đảng và đảng viên phải mua, đọc báo, tạp chí của Đảng có còn cần thiết và phù hợp trong giai đoạn hiện nay không? Đề xuất giải pháp để Báo Tây Ninh, Bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Tạp chí Cộng sản và Báo Nhân dân ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính hấp dẫn, thiết thực (bài viết không quá 1.000 từ).

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Lượt người xem:  Views:   1096
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông Tin Cần Biết