Thông Tin Cần Biết
Thứ 2, Ngày 19/08/2019, 17:00
Hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/08/2019

Ngày 07/8/2019, Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành Kế hoạch số 119-KH/HU về việc hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV – năm 2019; Ban Tuyên giáo Huyện uỷ ban hành Công văn số 278-CV/BTGHU, ngày 11/7/2019 về tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV năm 2019. Theo đó:

Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Giải báo chí toàn quốc Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV năm 2019 (kèm thể lệ) bằng nhiều hình thức để tạo sự quan tâm, hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị và đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, các lĩnh vực của công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng chống tham nhũng…tạo hiệu ứng tích cực trong toàn xã hội. Phát huy vai trò của các cấp uỷ, chính quyền trong định hướng thông tin, dư luận vào những vấn đề mới, được dư luận quan tâm liên quan đến việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển lý luận về xây dựng Đảng và thực tiễn công tác tổ chức xây dựng Đảng; chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền; tích cực tuyên truyền những mô hình mới, cách làm hay, gương sáng điển hình trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, phản ánh những mặt hạn chế, yếu kém để rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh.

Các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng cần bám sát thực tiễn công tác xây dựng Đảng ở mọi miền, lĩnh vực, phản ánh sinh động kết quả thực hiện Cương lĩnh, đường lối của Đảng trong công tác xây dựng Đảng, tập trung vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 và 8 khóa XII; cổ vũ, tuyên truyền kịp thời kết quả xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có đức, vừa có tài, ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

* Lưu ý điều kiện đối với tác phẩm dự thi:

  • Những tác phẩm được chọn dự thi phải là những tác phẩm báo chí viết về chủ đề xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng...
  • Đã được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng thuộc các thể loại và loại hình báo chí được các cơ quan quản lý báo chí cấp phép, thời gian tính từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2019.  
  • Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các cuộc thi của địa phương vẫn có thể gửi tham gia dự thi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, nhưng cần phải ghi rõ mức giải và cuộc thi do cơ quan nào tổ chức (không gửi các tác phẩm đã tham dự Giải báo chí quôc gia và các giải báo chí ngành hoặc liên ngành ở Trung ương).

Uỷ ban nhân dân huyện đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện các nội dung, thể lệ tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV năm 2019. Phòng Văn hóa Thông tin; Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện tổ chức tuyên truyền, động viên, khuyến khích các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân tham gia viết, sáng tác nhiều tác phẩm có chất lượng tham dự Giải, qua đó, khơi dậy phong trào sáng tác tác phẩm báo chí chất lượng cao về công tác xây dựng Đảng hàng năm, tạo sức lan toả trong toàn xã hội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội huyện tổ chức phổ biến, tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia và hưởng ứng cuộc thi.

 

Thanh Vi

Lượt người xem:  Views:   1010
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông Tin Cần Biết