Thông Tin Cần Biết
Thứ 6, Ngày 21/08/2020, 11:00
PHỤ LỤC THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH THỊ XÃ HÒA THÀNH
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/08/2020

Tải về ( chính thức )CV phụ lục thời gian tuyển dụng viên chức (1)_Signed.pdf

Tải về (chính thức Hòa Thành) KH XET TUYEN VIEN CHUC TRUNG TÂM VHTTTT_Signed.pdf

Tải về 01 QD phe duyet KH xet tuyen VC TT Văn hóa Hòa Thành (04 chi tieu)_Signed.pdf

Tải về DANH SÁCH kèm theo kế hoạch 130.pdf

Tải về Danh sách_kèm theo Quyết định phê duyệt.PDF

Tải về phụ lục thời gian và địa điểm kèm theo công văn 911.pdf

Tải về Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm VH_TT_TT_Signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   71
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông Tin Cần Biết