Thông Tin Cần Biết
Thứ 2, Ngày 15/03/2021, 15:00
Tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu “Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” trên Internet và mạng xã hội
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/03/2021

Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/BTGTU, ngày 25/02/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tổ chức Cuộc thi tìm hiểu "Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026" trên Internet và mạng xã hội, Ban Tuyên giáo Thị uỷ đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức triển khai, phổ biến, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi tìm hiểu "Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026" trên Internet và mạng xã hội đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn được biết, hưởng ứng, tham gia Cuộc thi (cách thức tham gia được nêu trong thể lệ Cuộc thi gửi kèm theo Công văn này).

Đồng thời, triển khai gắn banner Cuộc thi tìm hiểu "Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026" trên Internet và mạng xã hội tại các trang, nhóm Facebook, Zalo của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Văn phòng Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân thị xã: gắn banner Cuộc thi tìm hiểu "Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026" trên Internet và mạng xã hội trên Cổng thông tin điện tử thị xã, góp phần tuyên truyền, quảng bá rộng rãi để thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài thị xã tham gia (theo sự chỉ đạo của tỉnh).

3. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã: dành thời lượng thích hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa và thể lệ Cuộc thi tìm hiểu "Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HDND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026" trên Internet và mạng xã hội.

4. Mt trn T quc Vit Nam và các t chc chính tr-xã hi th xã: tổ chức phổ biến, tuyên truyền, phát động rộng rãi trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi.

Đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai, thực hiện.


Lượt người xem:  Views:   713
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông Tin Cần Biết