Thông Tin Cần Biết
Thứ 3, Ngày 28/09/2021, 14:00
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nâng lương trước hạn
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/09/2021

Tải về QĐ 342 SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY CHẾ NÂNG BẬC LƯƠNG.pdf

Lượt người xem:  Views:   418
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông Tin Cần Biết