Thông Tin Cần Biết
 
DANH SACH THI SINH DU DIEU KIEN DU THI TUYEN CONG CHUC XA 2016.pdf​
 
​Vui lòng tải tài liệu tại đâyKIENTHUCCHUNG.pdfMONCHUYENNGANH.pdfMONTINHOC.pdf
 
Thực hiện Kế hoạch 114/KH-UBND, ngày 14/10/2016 của UBND huyện Hoà Thành về tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2016, Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thông báo lịch ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2016 như sau:             1. Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh (số 2, Quốc lộ 22B, xã Hiệp Tân, huyện Hòa ...
 
​Đề cương ôn thi công chức xã 2016-Trung tâm GDTX tỉnh Tây NinhTrang 1CÂU HỎI LÝ THUYẾT PHẦN KIẾN THỨC CƠ BẢN MÁY TÍNH1. 1 KB bằng:a. 1204 byte     b. 1024 byte     c. 1024 bit     d. 1240 byte 2. Bộ nhớ ngoài của máy tính thường là:a. Đĩa cứng, ROM, đĩa CD, thiết bị nhớ Flash (USB).b. Đĩa CD, đĩa cứng, ROM, RAM c. Đĩa mềm, đĩa ...
 
​1. Môn kiến thức chung            Chuyên đề 1: Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;             Chuyên đề 2: Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (những nội dung liên quan đến cấp ...
 
​Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 của Bộ Giáo dục-Đào tạo và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; Thông tư liên tịch số ...
 
​Ủy ban nhân dân huyện Hoà Thành có nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2016-2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu, gồm:a. Giáo viên mầm non hạng IV (Mã số: V.07.02.05): cần tuyển 25 chỉ tiêu;b. Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Mã số: V.07.04.12): cần tuyển 06 chỉ tiêu (03 giáo viên ngành Ngữ văn; 01 giáo viên ngành Địa lý; 01 giáo ...
 
​Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tổ chức thi tuyển công chức cấp xã năm 2016;Ngày 17/10/2016, Ủy ban nhân dân huyện Hoà Thành ban hành thông báo số 45/TB-UBND về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 như sau:1. Chức danh và trình độ, ngành đào tạo, đơn vị cần tuyển dụng:(Theo Phụ lục đính kèm)2. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự ...
 
​HOA THANH_DV SO 1_TRUONG TAY.pdfHOA THANH_DV SO 2_LONG THANH TRUNG.pdfHOA THANH_DV SO 3_HIEP TAN.pdfHOA THANH_DV SO 4_LONG THANH BAC.pdfHOA THANH_DV SO 5_TRUONG DONG.pdfHOA THANH_DV SO 6_THI TRAN.pdfHOA THANH_DV SO 7_LONG THANH NAM.pdfHOA THANH_DV SO 8_TRUONG HOA.pdf
 
​Ngày 26/4/2016, Chủ tịch UBBC huyện Hòa Thành đã ký Quyết định lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử  đại biểu HĐND huyện  khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.Theo đó, có 60 người ứng cử đại biểu HĐND huyện tại 08 đơn vị bầu cử trong toàn huyện để bầu 36 đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 -2021. Từng đơnvị bầu cử được phân bổ như sau:-Đơn vị bầu cử số 1 - xã Trường ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
LỊCH CÔNG TÁC  CỦA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN VÀ THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN  (Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019)Lịch công tác tuầnTinLỊCH CÔNG TÁC  CỦA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN VÀ THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN  (Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/16/2019 8:00 PMNoĐã ban hành
LCT từ ngày 07-01 đến ngày 13-01-2019 của TT HĐND và UBND huyện Lịch công tác tuầnTinLCT từ ngày 07-01 đến ngày 13-01-2019 của TT HĐND và UBND huyện /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/7/2019 12:00 PMNoĐã ban hành
LCT của TT HĐND và UBND huyện từ ngày 10-12 đến ngày 16-12-2018Lịch công tác tuầnTinLCT của TT HĐND và UBND huyện từ ngày 10-12 đến ngày 16-12-2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/13/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
LỊCH CÔNG TÁC  CỦA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN VÀ THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN  (Từ ngày 03/122018 đến ngày 09/12/2018)Lịch công tác tuầnTinLỊCH CÔNG TÁC  CỦA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN VÀ THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN  (Từ ngày 03/122018 đến ngày 09/12/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/3/2018 8:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu về lập Đề án xây dựng và phát triển du lịch  huyện Hòa ThànhDự Án Hạng Mục Đầu TưTinQuyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu về lập Đề án xây dựng và phát triển du lịch  huyện Hòa Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/30/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trung tâm VHTT-HTCĐ xã Trường Đông Dự Án Hạng Mục Đầu TưTinQuyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trung tâm VHTT-HTCĐ xã Trường Đông /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/30/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư công trình đường số 12 Sân CuDự Án Hạng Mục Đầu TưTinQuyết định phê duyệt chủ trương đầu tư công trình đường số 12 Sân Cu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/30/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đường số 95 Nguyễn Văn Linh Dự Án Hạng Mục Đầu TưTinQuyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đường số 95 Nguyễn Văn Linh /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/30/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cổng, hàng rào khu căn cứ Năm TrạiDự Án Hạng Mục Đầu TưTinQuyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cổng, hàng rào khu căn cứ Năm Trại/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/30/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 12/2018lich tiep cong danLỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 12/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 12/2018
11/30/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
KẾT QUẢ ĐIỂM PHÚC KHẢO KỲ KIỂM TRA, SÁT HẠCH GIÁO VIÊN MẦM NON NĂM HỌC 2018-2019Thông báoTinKẾT QUẢ ĐIỂM PHÚC KHẢO KỲ KIỂM TRA, SÁT HẠCH GIÁO VIÊN MẦM NON NĂM HỌC 2018-2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/29/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
LCT-CT-PCT.UBND huyen va TT.HDND huyen  tu ngay 12-11 den ngay 18-11-2018Lịch công tác tuầnTinLCT-CT-PCT.UBND huyen va TT.HDND huyen  tu ngay 12-11 den ngay 18-11-2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/12/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Bảng điểm kểm tra sát hạch giáo viên mầm nonThông báoTinBảng điểm kểm tra sát hạch giáo viên mầm non/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/6/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
LCT-CT-PCT.UBND huyen va TT.HDND huyen  tu ngay 05-11 den ngay 11-11-2018Lịch công tác tuầnTinLCT-CT-PCT.UBND huyen va TT.HDND huyen  tu ngay 05-11 den ngay 11-11-2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/5/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 11/2018lich tiep cong danTinLỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 11/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/2/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO CUỘC THI ẢNH NGHỆ THUẬT “Nét đẹp con người, quê hương Tây Ninh trong thời kỳ đổi mới”Thông báoTinTHÔNG BÁO CUỘC THI ẢNH NGHỆ THUẬT “Nét đẹp con người, quê hương Tây Ninh trong thời kỳ đổi mới”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2018 10:00 PMNoĐã ban hành
LCT-CT-PCT.UBND huyen va TT.HDND huyen  tu ngay 29-10 den ngay 02-11-2018Lịch công tác tuầnTinLCT-CT-PCT.UBND huyen va TT.HDND huyen  tu ngay 29-10 den ngay 02-11-2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/29/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
LCT-CT-PCT.UBND huyen va TT.HDND huyen  tu ngay 22-10 den ngay 28-10-2018Lịch công tác tuầnTinLCT-CT-PCT.UBND huyen va TT.HDND huyen  tu ngay 22-10 den ngay 28-10-2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/22/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển chức danh công chức Văn hoá - xã hội của UBND thị trấn Hoà ThànhThông báoTinThông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển chức danh công chức Văn hoá - xã hội của UBND thị trấn Hoà Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển chức danh công chức Văn hoá - xã hội của UBND thị trấn Hoà Thành
10/20/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Thời gian ôn tập và thời gian thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2018Thông báoTinThông báo Thời gian ôn tập và thời gian thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo Thời gian ôn tập và thời gian thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2018
10/20/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
LCT-CT-PCT.UBND huyen va TT.HDND huyen  tu ngay 15-10 den ngay 21-10-2018Lịch công tác tuầnTinLCT-CT-PCT.UBND huyen va TT.HDND huyen  tu ngay 15-10 den ngay 21-10-2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/15/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
LCT-CT-PCT.UBND huyen va TT.HDND huyen  tu ngay 08-10 den ngay 14-10-2018Lịch công tác tuầnTinLCT-CT-PCT.UBND huyen va TT.HDND huyen  tu ngay 08-10 den ngay 14-10-2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/8/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM HỌC 2018-2019Thông tin tuyển dụng công chứcTHÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM HỌC 2018-2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM HỌC 2018-2019
10/2/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 10 NĂM 2018lich tiep cong danLỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 10 NĂM 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 10 NĂM 2018
10/2/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
LCT-CT-PCT.UBND huyen va TT.HDND huyen  tu ngay 01-10 den ngay 07-10-2018Lịch công tác tuầnTinLCT-CT-PCT.UBND huyen va TT.HDND huyen  tu ngay 01-10 den ngay 07-10-2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/1/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 9/2018lich tiep cong danTinLỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 9/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/31/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018Thông báoTinThông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/21/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
lich cong tac-CT-PCT.UBND huyen va TT.HDND huyen  tu ngay 20-8 den ngay 26-8-2018Lịch công tác tuầnTinlich cong tac-CT-PCT.UBND huyen va TT.HDND huyen  tu ngay 20-8 den ngay 26-8-2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/20/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
LỊCH CÔNG TÁC  CỦA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN VÀ THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN  (Từ ngày 06/8/2018 đến ngày 12/8/2018)Lịch công tác tuầnTinLỊCH CÔNG TÁC  CỦA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN VÀ THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN  (Từ ngày 06/8/2018 đến ngày 12/8/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/4/2018 1:00 PMNoĐã ban hành
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 8/2018lich tiep cong danTinLỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 8/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/1/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next