Tin Chuyên Ngành
Thứ 7, Ngày 10/11/2012, 21:25
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC, KIỂM TRA GIÁM SÁT
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/11/2012

 

         Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2012, trong tháng, Ủy ban Kiểm tra các cấp từ huyện đến cơ sở đã thực hiện đạt được kết quả như sau:
          Kiểm tra 07 đảng viên và 03 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận 03 đảng viên có vi phạm đề nghị xem xét xử lý kỷ luật theo quy trình, 04 đảng viên có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật được giới thiệu rút kinh nghiệm và 03 tổ chức đảng có khuyết điểm được giới thiệu sửa chữa, rút kinh nghiệm.
          Kiểm tra 13 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kết quả 13 TCĐ thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.
          Kiểm tra 28 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí và 203 đảng viên về chấp hành chế độ đảng phí. Qua kiểm tra, có 02 tổ chức đảng vi phạm, truy thu 10 đảng viên 36.496 đồng, truy thu tổ chức đảng 222.542 đồng do tổ chức đảng thu không đủ 1% thu nhập;26 tổ chức đảng còn thiếu sót được giới thiệu rút kinh nghiệm.
          Giám sát chuyên đề đối với 02 đảng viên và 07 tổ chức đảng, qua giám sát hầu hết các đảng viên và tổ chức đảng còn một vài thiếu sót được cảnh báo, nhắc nhở.
          Thi hành kỷ luật 01 đảng viên (khiển trách 01).
          Tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng: kiểm tra 04 đảng viên và 05 tổ chức đảng, kết luận có 04 đảng viên và 05 tổ chức đảng còn thiếu sót được giới thiệu rút kinh nghiệm; giám sát chuyên đề 02 đảng viên và 05 tổ chức đảng, qua giám sát hầu hết các tổ chức đảng còn một vài thiếu sót được cảnh báo, nhắc nhở.
Thúy nguyễn
Lượt người xem:  Views:   127
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Chuyên Ngành