Tin Chuyên Ngành
Thứ 5, Ngày 09/05/2013, 22:01
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội phụ nữ cơ sở năm 2013
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/05/2013

 

Trong lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, phụ nữ luôn luôn giữ vị trí quan trọng và có những cống hiến to lớn, góp phần xây dựng nên truyền thống vẻ vang của dân tộc, đồng thời cũng tạo nên truyền thống của chính mình. Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp ấy, Bác Hồ đã tặng thưởng phụ nữ Việt Nam tám chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.
Sáng ngày 06/5/2013 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phối hợp Hội Liên Hiệp phụ nữ huyện tổ chức mở lớp bồi dưỡng chuyên đề lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội phụ nữ cơ sở năm 2013. tham dự học có 60học viên, với thời gian học 5 ngày, từ ngày 06/5đến ngày 10/5/2013
Để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới và tăng cường nâng cao vai trò của phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) tại lớp học này học viên sẽ được nghiên cứu 6 chuyên đề, cụ thể:
Chuyên đề 1:Chủ nghĩa mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam.
Chuyên đề 2: Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Chuyên đề 3: Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay.
Chuyên đề 4:Quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về công tác phụ nữ.
Chuyên đề 5: Hệ thống tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Chuyên đề 6: Một số nghiệp vụ công tác đối với cán bộ Hội Phụ nữ ở cơ sở.
Nguyễn Thu
 
 
Lượt người xem:  Views:   127
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Chuyên Ngành