Tổng hợp tin tức - Tin Nổi Bật
Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành triển khai thực hiện các Nghị định thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn thị xã
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (08/8/1921 - 08/8/2021)
Ban Tuyên giáo Thị ủy vừa ban hành Kế hoạch số 61-KH/BTGTU, ngày 15/7/2021 về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021).
Ủy ban nhân dân phường phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên phường Long Hoa tổ chức Hội nghị tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021) và Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.
Ngày 17/6/2021, Chủ tịch UBND thị xã Hòa Thành đã ban hành Quy định xác định Chỉ số cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thị xã và UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã Hòa Thành (Quyết định số 1120/QĐ-UBND).
Sáng 16.6, HĐND thị xã Hòa Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ nhất.
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÒA THÀNH TỔ CHỨC LỄ CÔNG NHẬN TRƯỜNG TH TRƯỜNG TÂY A ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ I