Tin Tức
Thứ 5, Ngày 17/11/2011, 06:25
Ban Dân vận Huyện ủy Hòa Thành tổng kết cách làm hay về vận động, giúp đỡ các hộ gia đình chưa đạt chuẩn văn hóa năm 2010
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/11/2011

 

Thực hiện Thông báo số 14-TB/BDVTU ngày 21/3/2011 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc chấp nhận thực hiện nhân rộng mô hình “Phối hợp giúp đỡ các hộ gia đình chưa đạt chuẩn văn hóa năm 2010”; Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện tổ chức phân công cán bộ, đoàn viên, hội viên vận động giúp đỡ các hộ chưa đạt gia đình văn hóa, đăng ký thực hiện đạt gia đình văn hóa năm 2011 đạt một số kết quả như sau:
Số hộ đạt gia đình văn hóa hàng năm đạt chỉ tiêu nghị quyết của Huyện ủy và HĐND huyện đề ra. Tuy nhiên số hộ chưa đạt gia đình văn hóa vẫn còn, năm 2010 còn 716/35.532 hộ chiếm tỷ lệ 2,01%.
Những hộ không được công nhận gia đình văn hóa có nhiều lý do khác nhau như vi phạm đạo đức, lối sống, gây mất đoàn kết xóm làng về tinh thần thái độ chấp hành pháp luật ở địa phương… Đặc biệt còn có một số hộ rơi vào các tệ nạn xã hội; những trường hợp trên nếu không được vận động, giúp đỡ thì khó có khả năng đạt gia đình văn hóa. Trong khi đó thì Ban vận động phong trào “TDĐKXDĐSVH” còn lúng túng trong việc làm thế nào để vận động, giáo dục, giúp đỡ 01 gia đình chưa đạt văn hóa trở thành 01 GĐVH, đây là một khâu then chốt nhằm đánh giá phong trào có chất lượng hay không. Do vậy, từ năm 2009 huyện đã chọn xã Hiệp Tân làm điểm và ngày 05/4/2010 Ban Dân vận Huyện ủy – Ban vận động phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện Hòa Thành phối hợp xây dựng Kế hoạch liên tịch để tổ chức khảo sát, phân công cán bộ, đòan viên, hội viên vận động giúp đỡ các hộ chưa đạt gia đình văn hóa, đăng ký thực hiện đạt gia đình văn hóa năm 2010 trong toàn huyện. Cuối năm được tỉnh công nhận và cho phép nhân rộng cách làm hay trong toàn huyện năm 2011.
+Từ ngày 01/4/2011 đến 15/4/2011 hầu hết các xã, thị trấn đã thực hiện hòan thành công tác điều tra, khảo sát, lập danh sách các hộ chưa đạt chuẩn gia đình VH 2010 gồm 716/35.532 hộ chiếm tỷ lệ 2,01% .
+Từng đơn vị đều phân công cán bộ, đảng viên phụ trách giúp đỡ vận động các hộ gia đình phấn đấu vươn lên đạt các tiêu chuẩn đề ra. Đến cuối tháng 10/2011 tổ chức bình xét gia đình văn hóa năm 2011. Kết quả có 430 hộ đạt chuẩn/716 hộ không đạt năm 2010 chiếm tỷ lệ 60,05% chia ra từng xã, thị trấn .
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy và Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện luôn đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, tổ chức hoạt động đúng theo kế hoạch đề ra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đi vào chiều rộng qua hệ thống Đài Truyền thanh huyện, xã (72 cụm loa) và chỉ đạo điều tra nắm chắc các hộ gia đình chưa đạt chuẩn văn hóa để giao trách nhiệm cho Ban Chỉ đạo xã, Ban vận động ấp (khu phố) phân công thành viên chịu trách nhiệm giáo dục, giúp đỡ, để họ phấn đấu vươn lên đạt gia đình văn hóa năm 2011; thành viên Ban Chỉ đạo huyện được phân công phụ trách từng xã thường xuyên xuống địa bàn hướng dẫn các xã, thị trấn quan tâm thực hiện kế hoạch tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm đối với các Ban vận động ấp (khu phố).

Nhìn chung cuộc vận động giúp đỡ các hộ chưa đạt chuẩn gia đình văn hóa, đăng ký thực hiện đạt gia đình văn hóa năm 2011 đã góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và ổn định an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện, vượt các chỉ tiêu đề ra theo kế hoạch liên tịch./.

 

                                    BDV.Huyện ủy

Lượt người xem:  Views:   355
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức