Tin Tức
Thứ 3, Ngày 11/10/2011, 16:00
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY TÂY NINH KIỂM TRA HUYỆN ỦY HÒA THÀNH VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 290-QĐ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, QUYẾT ĐỊNH 4050-QĐ/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/10/2011
Sáng ngày 26/9/2011, Đoàn kiểm tra gồm đồng chí Nguyễn Minh Tân-UVTV.Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn và đại diện Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn lao động, Hội Nông dân tỉnh làm việc tại Văn phòng Huyện ủy về kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị; Quyết định số 4050-QĐ/TU ngày 11/5/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị.

 

Trong những năm qua, nhận thức về công tác dân vận trong các cấp ủy, chính quyền trong huyện đã được nâng lên; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện cho công tác vận động các tầng lớp nhân dân một cách thiết thực. Nhiều cấp ủy đã có nghị quyết, chỉ thị chuyên đề về công tác dân vận; định kỳ làm việc với mặt trận, đoàn thể. Hàng năm, lực lượng vũ trang phối hợp với mặt trận, đoàn thể, các ngành liên quan làm công tác dân vận đạt kết quả tốt.
Song song đó, Huyện ủy đã xây dựng Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị (Ban hành kèm theo Quyết định số 644-QĐ/HU ngày 21/6 /2010 của Ban Thường vụ Huyện ủy); đề ra Nghị quyết công tác Dân vận giai đoạn 2010 – 2015; tổ chức triển khai đến từng tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; trong hệ thống chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, hội quần chúng theo phương thức trong trước, ngoài sau với mục đích nhằm động viên và phát huy sức mạnh các tầng lớp nhân dân trong huyện tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X.
Phối hợp với Đài Truyền thanh huyện, trạm truyền thanh các xã, thị trấn để tuyên truyền Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 4050-QĐ/TU về tinh thần Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị của huyện. Việc cụ thể hóa và ban hành Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị của Đảng bộ huyện và ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc được tiến hành chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với yêu cầu, khả năng, điều kiện và nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy, chính quyền để thực hiện đạt yêu cầu đề ra.
Đến nay, có 37 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và cơ quan, đơn vị Quyết định ban hành Quy chế công tác dân vận, phân công cán bộ, đảng viên trực thuộc phụ trách công tác dân vận tại cơ quan, đơn vị mình.      
Trong hội nghị, đ/c Lê Minh Tân-UVTV, Trưởng BDV.TU thay mặt Đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả Huyện ủy Hòa thành đã làm được trong thời gian qua; tuy nhiên có một số hạn chế trong nhiệm kỳ qua và tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, bằng các mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, nghị quyết Đảng bộ tỉnh, huyện đi vào cuộc sống. Thời gian tới với giải pháp mở rộng mặt trận, tập hợp quần chúng; đa dạng hóa loại hình để tập hợp trên 87% vào các tổ chức, đi đôi với kiện toàn và nâng cao chất lượng bộ máy, đoàn viên, hội viên; chú ý phát triển đoàn viên, hội viên và xây dựng lực lượng cốt cán trong tôn giáo, vùng dân tộc thiểu số…;các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phong trào “Dân vận khéo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… để thể hiện toàn diện vai trò của công tác Dân vận của cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện./.
 
     BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY
Lượt người xem:  Views:   407
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức