Tin Tức
Thứ 3, Ngày 15/05/2012, 11:20
Ban Tổ chức Huyện ủy Hòa Thành kiểm tra thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/05/2012

 

Trong 02 ngày 26 và 27/04/2012, Tổ Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” do Ban Thường vụ Huyện ủy Quyết định thành lập Tổ Kiểm tra đối với Đảng ủy xã Hiệp Tân và Đảng ủy xã Long Thành Nam do đồng chí Trần Ngọc Dân- làm trưởng đoàn.
Qua Kiểm tra Đảng ủy xã Hiệp Tân và Đảng ủy xã Long Thành Nam đều nhận thức được tầm quan trọng của Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa X); Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở địa phương gắn với việc xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.
Thực hiện tốt việc xây dựng, bổ sung quy chế làm việc của đảng ủy, chi bộ trực thuộc theo loại hình hướng dẫn của Trung ương và mẫu do Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành. Việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2010 -2015 và nhiệm kỳ 2015-2020 theo đúng sự chỉ đạo của Huyện ủy; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảng viên và tạo nguồn kết nạp đảng viên xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đạt tiêu chuẩn theo quy định.
Sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Quan tâm công tác tuyển dụng, điều động, bố trí sử dụng cán bộ đảm bảo bộ máy hoạt động thường xuyên, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ ở địa phương.
 
Võ Thị Son
 
Lượt người xem:  Views:   503
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức