Tin Tức
Thứ 3, Ngày 15/05/2012, 11:20
Hòa Thành quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/05/2012

 

Căn cứ Quy định số 45-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng;
Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 05/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.
Ngày 03/5/2012, Ban Tổ chức phối hợp cùng các Ban Xây dựng Đảng tiến hành họp xét hồ sơ đề nghị kết nạp đảng viên mới.
Đồng chí Ngô Minh Khải –Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì cuộc họp đã thông qua 21 hồ sơ đề nghị kết nạp đảng viên mới của các chi, đảng bộ cơ sở; kết quả có 16 hồ sơ được các Ban Đảng đồng ý đề nghị Ban Thường vụ quyết định, 01 hồ sơ xin ý kiến Ban Thường vụ, 4 hồ sơ để lại sưu tra chính trị nội bộ.
                                                                     
Võ Thị Son
 
Lượt người xem:  Views:   513
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức