Tin Tức
Thứ 3, Ngày 15/05/2012, 11:25
Hòa Thành triển khai Nghị quyết 12-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/05/2012

 

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Huyện ủy tại Kế hoạch số 88-KH/HU ngày 23/4/2012 về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Sáng ngày 14/5/2012 tại Hội trường UBND huyện, Ban Tuyên giáo chủ trì, phối với các Ban đảng Huyện ủy và Văn phòng Huyện ủy tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XI) cho hơn 300 đảng viên (không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý) đang công tác, sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy.
Nội dung triển khai bao gồm: Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương (khóa XI) dùng cho cán bộ, đảng viên cơ sở; Kế hoạch số 48-KH/TU, ngày 10/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XI); Các Hướng dẫn của Trung ương và các ban Đảng tỉnh hướng dẫn thực hiện Nghị quyết; Kế hoạch số 88-KH/HU, ngày 23/4/2012 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XI). Qua gợi ý thảo luận của Ban tổ chức Hội nghị, dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư chi bộ, buổi chiều cùng ngày các đồng chí đảng viên được trao đổi, thảo luận tại chi bộ để làm rõ mục tiêu, phương châm, thực trạng, nguyên nhân, quan điểm, chủ trương, giải pháp…. mà Nghị quyết đề ra, từ đó đi đến thống nhất về nhận thức và hành động. Đối với các văn bản của tỉnh và huyện cần thảo luận để làm rõ và bàn giải pháp thực hiện sao cho thiết thực, hiệu quả.
Đây là lớp thứ hai do huyện tổ chức triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI cho đảng viên (lớp thứ nhất dành cho đảng viên là cán bộ chủ chốt cấp huyện), thời gian hoàn thành công tác triển khai, quán triệt Nghị quyết trong đảng viên trước 15/5 và trong quần chúng chưa là đảng viên trong tháng 5/2012
 
Công Luận
Lượt người xem:  Views:   509
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức