Tin Tức
Thứ 7, Ngày 16/04/2011, 20:45
HÒA THÀNH: HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ 3, LẬP DANH SÁCH CHÍNH THỨC ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2011-2016
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/04/2011
Ngày 15/4/2011, Ban thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện Hòa Thành đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để thảo luận, lựa chọn và biểu quyết thông qua danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011 – 2016. Ông Trần Văn Phen, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy- Chủ tịch UBMTTQVN huyện chủ trì hội nghị. Đồng chí Võ Văn Sớm-Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy Hòa Thành đến dự.

 

Hội nghị đã thông qua kết quả lấy ý kiến tín nhiệm, nhận xét cử tri nơi cư trú đối với 58 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011 – 2016, trong đó có 10 đại biểu cư trú ngoài huyện. Qua 6 ngày lấy ý kiến, UBMTTQVN huyện đã tổ chức ở 33 điểm gồm 2.242 cử tri tham dự. Cử tri đóng góp 136 ý kiến nhận xét và biểu quyết 100% tán thành đối với 56 vị ứng cử đại biểu HĐND huyện. Có 01 vị đạt trên 98%, 01 vị đạt trên 95%. Tất cả đều đủ tiêu chuẩn ra ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011 – 2016, không có đơn thư khiếu nại tố cáo nào đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện.
Tại hội nghị lần này, có 06 vị xin thôi ứng cử làm đại biểu HĐND huyện do tuổi cao, sức khỏe yếu, trong đó khối Nhà nước có 01 vị, khối MTTQVN huyện 02 vị, khối khoa học công nghệ 02 vị, khối tôn giáo dân tộc 01 vị. Trên tinh thần dân chủ, hội nghị hiệp thương lần 3 đã xem xét đơn xin thôi ứng cử của 06 vị này và thảo luận thống nhất biểu quyết thông qua. Như vậy, danh sách chính thức ứng cử đại biểu HĐND huyện là 52 vị với cơ cấu thành phần gồm: khối Đảng 14 đại biểu; khối Nhà nước gồm 14 đại biểu; khối Mặt trận - đoàn thể 14 đại biểu; khối LLVT 02 đại biểu; khối Thành phần kinh tế 05 đại biểu; khối Khoa học công nghệ 01 đại biểu; và  khối Dân tộc - tôn giáo 02 đại biểu; trong đó cơ cấu kết hợp gồm nữ chiếm tỉ lệ 34,61%, trẻ dưới 35 tuổi chiếm tỉ lệ 15,38% và đại biểu ngoài đảng chiếm tỉ lệ 17,30%. UBMTTQVN huyện lập danh sách chính thức 52 vị ứng cử đại biểu HĐND huyện để cử tri bầu lấy 36 đại biểu nhiệm kỳ 2011 – 2016./.
Nguyễn An – Long An
Lượt người xem:  Views:   341
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức