Tin Tức
Thứ 6, Ngày 23/09/2011, 16:40
HUYỆN ỦY HÒA THÀNH: ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/09/2011

 

Ngày 22/9/2011, Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Thành tổ chức triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết quan trọng của Đảng khóa XI, gồm Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư về đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2030.
 
 
 
 
 
Tiếp thu tinh thần các Chỉ thị, Nghị quyết nêu trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Thành cũng đã có Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện, trong đó trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng suy thoái và các biểu hiện của tệ nạn tham nhũng tiêu cực…. Yêu cầu các cấp, các ngành cần xem đây là công việc thường xuyên trong công tác thi đua hoàn thành nhiệm vụ hàng năm. Việc tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh sẽ được tiếp tục triển khai bắt đầu từ năm 2012 đến 2015./.
 
    Nguyễn An
Lượt người xem:  Views:   348
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức