Tin Tức
Thứ 6, Ngày 15/04/2011, 19:30
Thông báo tình hình quản lý tài nguyên- môi trường tháng 4/ 2011
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/04/2011

 

* Về lĩnh vực đất đai:
Huyện Hòa Thành đã hoàn thành việc đo đạc, đăng ký thống kê, lập hồ sơ địa chính theo lưới tọa độ địa chính. Thường xuyên thực hiện chỉnh lý biến động đất đai, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, kết quả đến 30/3/2011: Tổng số 532 trường hợp đăng ký biến động các loại. Cụ thể:
+ Cấp lần đầu: 10 trường hợp, diện tích 4.188,70m2. Lũy kế từ đầu năm: 10 trường hợp; diện tích: 4.188,70m2. Chia ra:
- Đất ở đô thị: 03 giấy, diện tích 254,5 m2. Lũy kế: 03 giấy, diện tích 254,5 m2
- Đất ở nông thôn: 02 giấy, diện tích 555,1 m2. Lũy kế: 05 giấy, diện tích 1423,3 m2
- Đất nông nghiệp: 05 giấy, diện tích 3379,1 m2. Lũy kế: 12 giấy, diện tích 19.221,6 m2
+ Cấp chuyển quyền: 311 trường hợp. Lũy kế từ đầu năm: 635 trường hợp.
+ Chuyển mục đích: 21 trường hợp. Lũy kế từ đầu năm: 55 trường hợp.
Trong đó:
- Xác định lại hạn mức đất ở: 07 hồ sơ, diện tích 4.324,3 m2. Lũy kế: 24 hồ sơ, diện tích 14.176,6 m2
- Đất vườn sang đất ở: 07 hồ sơ, diện tích: 427,5 m2. Lũy kế: 20 hồ sơ, diện tích 1.911 m2
- Đất lúa sang đất ở: 01 hồ sơ, diện tích: 100 m2. Lũy kế: 03 hồ sơ, diện tích 387,5 m2
- Đất CLN sang ở: 01 hồ sơ, diện tích: 100 m2. Lũy kế: 01 hồ sơ, diện tích 100 m2.
- Đất HNK sang CLN: 01 hồ sơ, diện tích: 7408,5 m2.
- Đất lúa sang đất CLN: 04 hồ sơ, diện tích: 19.640,3 m2. Lũy kế: 11 hồ sơ, diện tích 36.624,6 m2.
+ Thu hồi 5 giấy chứng nhận, cấp lại 5 trường hợp diện tích: 3.011,30m2. Lũy kế từ đầu năm: Thu hồi 61 trường hợp, cấp lại 61 trường hợp; diện tích: 4,5685 ha.
+ Đính chính: 27 trường hợp. Lũy kế từ đầu năm: 67 trường hợp.
Về cấp giấy chứng nhận: Kết quả thực hiện trong tháng: 02 giấy, diện tích: 0,0555ha. Luỹ kế từ đầu năm đến 30/3/2011: 05 giấy, diện tích: 0,1498 ha; Lũy kế từ trước đến nay: 22.405 giấy, diện tích: 914,525 ha.
Chuyển mục đích sử dụng đất:
Kết quả thực hiện trong thng: 34 hồ sơ, diện tích: 2,5326 ha. Lũy kế từ đầu năm: 34 hồ sơ, tổng diện tích: 2,5356 ha.
* Về lĩnh vực môi trường
Phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch số 14/KH-PTNMT ngày 01/3/2011 về việc kiểm tra thực hiện bảo vệ môi trường đối với các cơ sở chưa đăng ký xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường, phối hợp với Phòng Công thương Hoà Thành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn kiểm tra 40 cơ sở dịch vụ nhà ở cho thuê, nhà nghỉ, khách sạn chưa đăng ký xác nhận môi trường. Thời gian kiểm tra từ ngày 07/3/2011 đến ngày 18/3/2011; kết quả kiểm tra 40 cơ sở dịch vụ nhà ở cho thuê, nhà nghỉ, khách sạn; trong đó:
+ 17 cơ sở không phát hiện kiểm tra vì các cơ sở này có đăng ký kinh doanh nhưng không xây dựng nhà cho thuê, khách sạn
+ 23 cơ sở đã được kiểm tra, trong đó có 02 nhà nghỉ ở xã Trường Đông
- Về thủ tục pháp lý:
+ 23/23 cơ sở có đầy đủ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đã chuyển mục đích sử dụng đất), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép xây dựng.
+ 23/23 cơ sở chưa đăng ký xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường.
- Về công trình xử lý chất thải: 23/23 cơ sở thực hiện đầy đủ các biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt được xử lý bằng cách xây dựng hệ thống bể tự hoại riêng biệt, có chống thấm lót đáy. Chất thải rắn sinh hoạt có đăng ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý.
 - Đến ngày 24/3/2011 có 16 cơ sở đã đăng ký xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường, còn lại 07 cơ sở chưa đăng ký.
Trong thời gian tới, Phòng Tài nguyên –Môi trường tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường theo qui định./.
         Thanh Lâm
 
Lượt người xem:  Views:   349
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức