Tin Tức
Thứ 4, Ngày 19/10/2011, 21:00
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện thực hiệnQuyết định số 1853-QĐ/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/10/2011

 

Thực hiện Quyết định số 1853-QĐ/BTGTW, ngày 04/3/2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc ban hành Quy chế giảng dạy và học tập của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
            Năm 2011, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị đã tham mưu Ban Thường vụ huyện ủy ban hành các văn bản như Quyết định số 133-QĐ/HU, ngày 10/5/2011 của Ban Thường vụ huyện ủy về việc ban hành Quy chế về giảng dạy và học tập của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; Quyết định số 134-QĐ/HU, ngày 10/5/2011 của Ban Thường vụ huyện ủy về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; Quyết định số 152-QĐ/HU, ngày 15/6/2011 của Ban Thường vụ huyện ủy về việc ban hành Quy chế làm việc của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và Trung tâm đã thực hiện các nhiệm vụ trong năm như tổ chức đào tạo 1 lớp chương trình sơ cấp lý luận chính trị; lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, lớp bồi dưỡng đảng viên mới, kiểm tra, tuyên giáo, dân vận; bồi dưỡng các lớp chuyên đề như chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới, giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; các lớp dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Công đoàn ở cơ sở về lý luận chính trị và nghiệp vụ, đây là những cán bộ, đảng viên tham gia học tập trong hệ thống chính trị trên địa bàn huyện, không thuộc đối tượng đào tạp, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh.
            Trung tâm đã thực hiện đúng theo Quyết định số 1853-QĐ/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương việc tổ chức mở lớp đào tạo, bồi dưỡng đúng theo yêu cầu nhiệm vụ do ban Thường vụ huyện ủy đã giao cho Trung tâm ngay từ đầu năm. Việc thực hiện nhiệm vụ là do Trung tâm còn có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa Trung tâm với các ban Đảng, đoàn thể huyện đã góp phần giúp cho Trung tâm hoàn thành nhiệm vụ./.
                       
                         Vũ Thị Tuyết
Lượt người xem:  Views:   336
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức