Tin Tức
Thứ 3, Ngày 15/11/2011, 19:55
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phối hợp với các đoàn thể huyện mở lớp chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ năm 2011
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/11/2011

 

          Thực hiện Hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2011 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Trung tâm đã phối hợp với các cơ quan đoàn thể huyện mở lớp chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho từng đơn vị.
           
Trung tâm đã mở 7 lớp cho cán bộ các đoàn thể cơ sở: Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Công đoàn cơ sở, với 402 cán bộ dự học.
 
Về tài liệu học tập của các lớp do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các đoàn thể Trung ương biên soạn, các cán bộ đã được học ba chuyên đề về lý luận chính trị đó là Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống ở nước ta hiện nay và ba chuyên đề dành cho nghiệp vụ và qua học tập nghiệp vụ các cán bộ đoàn thể thấy được quá trình hình thành và phát triển; những vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của từng đoàn thể, nhận thức của mỗi cán bộ đoàn thể sau học tập đã thấy được sự đóng góp rất lớn cùng Đảng và Nhà nước phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai cùng các nước trên thế giới trong nhịp bước khẩn trương của thời đại./.
                       Vũ Thị Tuyết
Lượt người xem:  Views:   343
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức