Tin Tức
Thứ 4, Ngày 29/12/2010, 08:00
UỶ BAN MẶT TRẬN TỒ QUỐC HUYỆN HÒA THÀNH TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2010 VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP THỐNG NHẤT HÀNH ĐỘNG NĂM 2011
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/12/2010
Sáng 23/12/2010, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Thành đã tổ chức Hội nghị lần thứ 5 nhằm tổng kết công tác mặt trận năm 2010 và triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2011.

 

Hội nghị đã tập trung thảo luận đánh giá tình hình thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2010. Theo đó, hoạt động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp trong năm 2010 đã có những chuyển biến tích cực về nội dung, từng bước đổi mới phương thức hoạt động. Đã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tích cực thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương, tạo sự đồng thuận cao về tinh thần và hành động cách mạng trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung hướng mạnh về cơ sở. Các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được mở rộng và nâng cao, mang lại lợi ích thiết thực đến các tầng lớp nhân dân. Vai trò tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền của Mặt trận thể hiện rõ nét hơn. Mối quan hệ phối hợp giữa Mặt trận với chính quyền và với các tổ chức thành viên ngày càng được củng cố, tăng cường, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn huyện.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được, hoạt động của Mặt trận trong năm qua vẫn còn những tồn tại một số tồn tại như: Công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở một số địa phương chưa được chú trọng; Chất lượng và hiệu quả của một số phong trào chưa đồng đều ở các khu dân cư.
 
Hội nghị đã đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2011.
 
Tại hội nghị, Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Hòa Thành đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” của UBTW MTTQ Việt Nam cho 10 thành viên đã có cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc./.
                                                                                KHẮC HIẾU
Lượt người xem:  Views:   352
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức