Tin Tức
Chủ Nhật, Ngày 14/05/2017, 17:00
CÔNG TÁC XÉT TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 THCS NĂM HỌC 2017-2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/05/2017

Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT, ngày 18/4/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo; Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh đã ban hành Công văn số 656/SGDĐT-KT, ngày 05/4/2017 hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2017-2018. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 THCS và trình UBND huyện phê duyệt như sau:

* Đối tượng và điều kiện:

- Là người đã hoàn thành chương trình tiểu học.

- Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi. Trường hợp vượt tuổi hoặc được gia hạn thêm tuổi được thực hiện theo Khoản 1 và 2 Điều 37 Chương V của Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

+ Khoản 1: Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi, đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở tuổi cao hơn tuổi quy định  thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

+ Khoản 2: Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

* Hồ sơ dự tuyển vào lớp 6 được cho vào bì hồ sơ do Sở Giáo dục và Đào tạo phát hành bao gồm:

1. Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 THCS.

2. Bản sao khai sinh hợp lệ.

3. Bản chính học bạ tiểu học.

4. Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học.

5. 01 ảnh 3x4 phía sau có ghi họ tên, ngày tháng năm sinh.

Các trường THCS thực hiện công tác tuyển sinh lớp 6, tuyển 100% học sinh đã được xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 theo địa bàn cư trú và đúng độ tuổi quy định.

* Thời gian xét tuyền sinh vào lớp 6 năm học 2017-2018: 06 ngày, từ 09/6/2017 đến 15/6/2017

 

 

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY HÒA THÀNH

Lượt người xem:  Views:   272
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức