Tin Tức
Chủ Nhật, Ngày 11/06/2017, 18:00
Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tháng 5.2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/06/2017

Chiều ngày 25.5.2017, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Hoà Thành tổ chức hội nghị định kỳ, đánh giá kết quả công tác tháng 5 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 6. Tham dự hội nghị có đồng chí Ngô Tấn Son, UVBTV Huyện uỷ - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ, cùng các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ

Đánh giá về công tác kiểm tra, giám sát, trong tháng Uỷ ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã tham mưu cấp uỷ thực hiện kiểm tra 63 đảng viên, giám sát thường xuyên 72 tổ chức đảng và 67 đảng viên. Qua giám sát, có 02 tổ chức đảng và 02 đảng viên còn thiếu sót, tồn tại được cảnh báo, nhắc nhở.

Riêng Uỷ ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã tiến hành kiểm tra 14 tổ chức đảng và 01 đảng viên; giám sát chuyên đề 01 tổ chức đảng và 02 đảng viên; giám sát thường xuyên 169 tổ chức đảng và 83 đảng viên, nghiên cứu 187 văn bản của tổ chức đảng gửi đến. Qua kiểm tra, giám sát, có 03 tổ chức đảng và 04 đảng viên còn thiếu sót, tồn tại được cảnh báo, nhắc nhở, 11 văn bản ban hành chưa đúng quy định đã được giới thiệu.

Ngoài ra, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ điều chỉnh, bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017; triển khai quyết định kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đối với các chi, đảng bộ cơ sở; quyết định chuẩn y bổ sung Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Thị trấn và xã Trường Đông. Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ cho ý kiến phát triển Đảng 10 hồ sơ, chuyển đảng chính thức 14 hồ sơ, tặng huy hiệu đảng 20 đồng chí, bổ sung cấp uỷ các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với 06 đồng chí, bổ nhiệm mới 04 đồng chí, bổ nhiệm lại 01 đồng chí.

Tại hội nghị lần này, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ đã nghe Tổ kiểm tra thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát chuyên đề và dự thảo thông báo kết luận kiểm tra đối với 08 tổ chức đảng và dự thảo thông báo kết quả giám sát chuyên đề đối với 01 tổ chức đảng, 01 đảng viên.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Tấn Son ghi nhận những kết quả đạt được trong tháng, đồng thời đề nghị các thành viên Uỷ ban Kiểm tra cần tập trung hoàn thành các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đã đề ra và nhiệm vụ cấp uỷ giao; tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2017.

Thế Xuân-UBKTHU

Lượt người xem:  Views:   117
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức