Tin Tức
Thứ 2, Ngày 14/08/2017, 23:00
NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN GÓP PHẦN XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/08/2017

Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 30/6/2017 của Hội đồng Nhân dân huyện Hòa Thành về việc phân bổ kết dư ngân sách cấp huyện năm 2016. Ngày 14/7/2017 UBND huyện đã ban hành Quyết định số 765/QĐ-UBND về việc chi ngân sách huyện năm 2017 ủy thác 1,100 tỉ đồng (Một tỷ một trăm triệu đồng) cho Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hòa Thành để cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cho xã Trường Tây (xã điểm xây dựng nông thôn mới năm 2017).

Tình đến nay, tổng nguồn vốn UBND huyện đã ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để thực hiện cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện là 2,300 tỉ đồng (Hai tỷ ba trăm triệu đồng).

Sáng ngày 04/8/2017, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hòa Thành đã phối hợp UBND và các Hội đoàn thể nhận ủy thác xã Trường Tây thực hiện giải ngân cho các hộ gia đình có nhu cầu vay vốn để xây dựng công trình nước sạch và công trình vệ sinh phục vụ nhu cầu sinh hoạt. Tổng số giải ngân cho 112 hộ, với số tiền 1,220 tỉ đồng (Một tỷ hai trăm hai mươi triệu đồng). Trong đó: giải ngân nguồn vốn Ngân sách huyện cho 92 hộ, số tiền 1,100 tỉ đồng (Một tỷ một trăm triệu đồng).

Qua việc phân bổ ngân sách của huyện ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay, đã góp phần trong việc thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai Chỉ thị.

Từ đó, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Nguyễn Hoàng Bửu

Lượt người xem:  Views:   159
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức