Tin Tức
Chủ Nhật, Ngày 03/09/2017, 23:00
ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN HÒA THÀNH:HỘI NGHỊ HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾTHỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA XII
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/09/2017

Sáng ngày 29 /8/2017, Đảng bộ Thị trấn Hòa Thành triển khai nhanh kết quả Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII cho hơn 150 Đảng viên ở 09 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Thị trấn Hòa Thành.

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe đ/c Lê Thiện Hở - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy Thị trấn báo cáo kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XII với những nội dung: trình bày nhận thức vấn đề cốt lõi của các Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế Thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12- NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước và Chương trình hành động của Huyện ủy Hòa Thành về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế Thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Sau Hội nghị này các Chi bộ tổ chức Hội nghị thảo luận đóng góp ý kiến tại Chi bộ vào 02 dự thảo Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 10 và Nghị quyết số 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 

                                                                                      VĂN SĨ

Lượt người xem:  Views:   62
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức