Tin Tức
Chủ Nhật, Ngày 03/09/2017, 23:00
CÁC XÃ, THỊ TRẤN TỔ CHỨC TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA XII.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/09/2017

             Ngày 29-30/8/2017, tại các xã, thị trấn ở huyện Hòa Thành đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên, các đ/c trong Ban chấp hành các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng ưu tú tại địa phương.

            Tham dự Hội nghị, các đại biểu được quán triệt 03 chuyên đề cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa  XII), gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Thông qua hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

              Sau khi hoàn thành triển khai, các chi, đảng bộ xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, xác định lộ trình và phân công cụ thể trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Hội nghị góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, tăng cường; đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của nghị quyết đến các tầng lớp nhân dân, tích cực đưa Nghị quyết vào cuộc sống.          

                                                                                                            THANH VI

Lượt người xem:  Views:   74
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức