Tin Tức
Chủ Nhật, Ngày 03/09/2017, 23:00
Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tháng 8.2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/09/2017

Chiều ngày 29.8.2017, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Hoà Thành tổ chức hội nghị định kỳ, đánh giá kết quả công tác tháng 8 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2017. Tham dự hội nghị có đồng chí Ngô Tấn Son, UVTV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ - chủ trì hội nghị, cùng các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ.

Trong tháng, Uỷ ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã tham mưu cấp uỷ thực hiện kiểm tra 02 tổ chức đảng và 01 đảng viên; giám sát thường xuyên 72 tổ chức đảng và 77 đảng viên. Riêng Uỷ ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã tiến hành kiểm tra 14 tổ chức đảng và 07 đảng viên; giám sát chuyên đề 01 tổ chức đảng và 04 đảng viên; giám sát thường xuyên 160 tổ chức đảng và 75 đảng viên, nghiên cứu 174 văn bản của tổ chức đảng gửi đến.

Qua kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở, có 14 tổ chức đảng và 08 đảng viên còn thiếu sót, tồn tại được cảnh báo, nhắc nhở, 12 văn bản ban hành chưa đúng quy định đã được giới thiệu; 02 tổ chức đảng và 06 đảng viên vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, được giới thiệu rút kinh nghiệm; 02 đảng viên vi phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật; cấp uỷ huyện và cơ sở đã thi hành kỷ luật 02 đảng viên vi phạm với hình thức khiển trách.

Ngoài ra, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ tham mưu cấp uỷ ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Huey65n uỷ nhiệm kỳ 2015 – 2020 (sửa đổi, bổ sung); ban hành kế hoạch giám sát chuyên đề việc lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hạn chế, khuyết điểm phát sinh sau đợt kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) và việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) đối với 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên; báo cáo kết quả lãnh đạo và tổ chức kiểm điểm, xử lý các đảng viên liên quan đến Thông báo kết luận giải quyết tố cáo của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Cũng trong hội nghị, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ đã nghe Tổ kiểm tra thông qua báo cáo kết quả kiểm tra và dự thảo thông báo kết luận kiểm tra đối với 05 tổ chức đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Tấn Son, UVTV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ ghi nhận những kết quả đạt được trong tháng, đồng thời đề nghị các thành viên uỷ ban kiểm tra cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2017 theo chương trình đề ra và nhiệm vụ cấp uỷ giao.

 

THẾ XUÂN - UBKT HU

Lượt người xem:  Views:   62
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức