Tin Tức
Chủ Nhật, Ngày 22/10/2017, 16:00
QUAN TÂM LÃNH ĐẠO, THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/10/2017

Song song với việc phát triển kinh tế – xã hội, Huyện ủy, UBND huyện Hòa Thành luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Vì vậy, trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong huyện luôn được giữ vững.

Hòa Thành là huyện nội địa, có Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh là trung tâm tôn giáo Cao Đài với trên 90% hộ dân là tín đồ, có trung tâm thương mại Long Hoa nằm trên tuyến du lịch Tòa Thánh, Núi Bà Đen, nên vào các dịp lễ, tết trong năm, thu hút hàng chục ngàn lượt khách tham quan du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc trong tình hình mới.

Trong những năm qua, đảng bộ, chính quyền, nhân dân và LLVT huyện Hòa Thành đã nỗ lực phấn đấu giành nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Nhận thức sâu sắc mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng trong tình hình mới, huyện Hòa Thành luôn phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống cách mạng, nỗ lực khắc phục khó khăn, khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế để phát triển địa phương. Đặc biệt chú trọng củng cố quốc phòng – an ninh, huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần giữ vững ổn định trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng, hàng năm, Huyện ủy, UBND huyện đều ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành và các xã, thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự – quốc phòng ở địa phương đạt nhiều kết quả quan trọng.

Huyện đã tập trung làm tốt công tác giáo dục quốc phòng – an ninh, tạo chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, mà trực tiếp là nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Bằng nhiều hình thức phong phú, công tác giáo dục quốc phòng – an ninh được triển khai chặt chẽ, chất lượng được nâng lên qua từng năm. Được Hội đồng Giáo dục Quốc phòng – An ninh tỉnh đánh giá là huyện có nhiều đổi mới sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong công tác này.

Từ năm 2012 đến nay, ngoài các đối tượng theo quy định, huyện đã tổ chức 86 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho 3.874 các đối tượng. Trong đó điểm nổi bật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh được mở rộng cho nhiều đối tượng như: cán bộ, công nhân, người lao động trong các cơ quan, xí nghiệp, thuộc các thành phần kinh tế, đoàn viên, thanh niên, cựu chiến binh, cựu quân nhân, chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo …  Qua bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

LLVT huyện được xây dựng vững mạnh về mọi mặt, phát huy tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác quân sự – quốc phòng; đồng thời, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền kịp thời xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở, Đảng ủy – Ban CHQS huyện thường xuyên rà soát bổ sung hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến phòng thủ, cứu hộ, cứu nạn phù hợp với các lực lượng, tham gia tích cực, có hiệu quả trong công tác xây dựng cơ sở chính trị, công tác dân vận về chính sách hậu phương quân đội.

Về công tác xây dựng lực lượng, công tác đối ngoại, công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự và các mặt công tác khác đạt được nhiều kết quả tốt, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, tiến hành đăng ký, quản lý, biên chế, sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên. Duy trì huấn luyện kiểm tra sẵn sàng chiến đấu đúng, đủ nội dung, thời gian quy định, hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý và tuyển chọn công dân nhập ngũ, bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng cao. Có một số chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra như: gọi công dân là đảng viên nhập ngũ, con em cán bộ, công chức, viên chức nhập ngũ.

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong những năm qua huyện Hòa Thành luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, được UBND tỉnh Tây Ninh, Quân khu 7 và Bộ Quốc phòng đánh giá cao. Đó cũng là nguồn cổ vũ, động viên để đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hòa Thành tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ quân sự quốc phòng trên địa bàn huyện.

                                                                  Công Sỹ

Lượt người xem:  Views:   118
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức