Thông tin hoạt động xã Trường Hòa
Chủ Nhật, Ngày 14/01/2018, 20:00
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ TRƯỜNG HÒA NĂM 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/01/2018

Sáng ngày 12/01/2018, Ủy ban Nhân dân xã Trường Hòa phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018.

Tại Hội nghị, cán bộ, công chức xã được nghe Ủy ban Nhân dân và Công đoàn xã thông qua các báo cáo: Báo cáo xây dựng chính quyền năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí, quản lý, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ công chức năm 2017 và triển khai kế hoạch đào tạo năm 2018; Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018; Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo đánh giá việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cán bộ, công chức năm 2017; Báo cáo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017, kế hoạch năm 2018; Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 và Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018; Báo cáo hoạt động của Công đoàn cơ sở năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. Ngoài ra Hội nghị cũng đã triển khai ra cán bộ, công chức xã Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại cơ quan, Quyết định ban hành Quy chế Văn hóa công sở, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ quy định giờ giấc làm việc, các quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức năm 2018, Quyết định ban hành nội quy, quy chế cơ quan. Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến các mặt còn tồn tại hạn chế về công tác lãnh đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân xã và công tác chăm lo đời sống cho công đoàn viên của Ban chấp hành Công đoàn.


IMG_20180112_094138.jpg

Thông qua hội nghị, cán bộ công chức xã đã phát huy được vai trò dân chủ của mình trong công tác tham gia xây dựng chính quyền, tham gia thực hiện nhiệm vụ của mình trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017. Cũng tại hội nghị, Đoàn Chủ tịch đã sơ kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018, thông qua Quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã công nhận 48 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2017./.

 

                                               Nguyễn Thị Bích Ngọc

Lượt người xem:  Views:   286
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức