Tin Tức
Chủ Nhật, Ngày 29/07/2018, 16:00
Hòa Thành: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện tăng 7,71%
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/07/2018

            Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Thành đã tập trung hoàn thành công tác giao chỉ tiêu nhiệm vụ và xây dựng chương trình, giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Kết quả tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt trên 3.300 tỉ đồng so cùng kỳ tăng 7,71 % (Nghị quyết tăng 9,3%). Trong đó: công nghiệp - xây dựng đạt trên 1.600 tỉ đồng, tăng 8,58% so cùng kỳ (Nghị quyết tăng 11,5%); thương mại - khách sạn - nhà hàng đạt trên 1.400 tỉ đồng, tăng 9,06% so cùng kỳ (Nghị quyết tăng 9%).20180608_082039.jpg

 Về cơ cấu kinh tế: ngành thương mại dịch vụ là lợi thế của huyện chiếm trên 46%, công nghiệp xây dựng chiếm 45,5%, nông nghiệp chiếm 8,5%.        

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm đạt trên 119 tỉ đồng, bằng 51,04% dự toán, so cùng kỳ tăng 22,05%. Chi ngân sách huyện, xã 6 tháng đầu năm đạt trên 226 tỉ đồng, bằng 62,09% dự toán, so cùng kỳ tăng 25,71%.

          Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2018 kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế của huyện có sự chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng so cùng kỳ. Trong lĩnh vực sản xuất, các ngành công nghiệp-xây dựng và thương mại dịch vụ có tốc độ tăng trưởng khá. Thu ngân sách đạt trên mức bình quân chung.

  Trên cơ sở đó, 6 tháng cuối năm huyện Hòa Thành tập trung đẩy mạnh các biện pháp tăng thu, chống thất thu và gian lận thuế; rà soát và đôn đốc các đối tượng thực hiện nhiệm vụ tài chính với nhà nước, kiểm tra việc kê khai thuế năm 2018 của các doanh nghiệp, bảo đảm thu đúng, thu đủ theo quy định. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng ngân sách, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định pháp luật; thực hiện chi trả kịp thời chế độ an sinh xã hội cho các đối tượng.

Minh Hùng -Trị An

Lượt người xem:  Views:   111
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức