Tin Tức
Chủ Nhật, Ngày 05/08/2018, 16:00
Hòa Thành: Công tác kết nạp đảng viên đạt 95,25% Nghị quyết Đại hội
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/08/2018

Trong nữa nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Hòa Thành rất quan tâm đến công tác kết nạp đảng viên. Tính đến nay đã toàn huyện đã kết nạp được 381 quần chúng ưu tú vào đảng (Nghị quyết đề ra đến cuối nhiệm kỳ kết nạp 400 đảng viên trở lên), đạt 95,25% Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hòa Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nâng tỷ lệ đảng viên đạt 2,15% dân số (Nghị quyết đến năm cuối nhiệm kỳ đạt 2,2% dân số trở lên).Tỷ lệ tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh bình quân hằng năm đạt 48,85% (Nghị quyết đề ra đạt 50% tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, không có tổ chức đảng yếu kém). Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hằng năm đạt 86,88%. (Nghị quyết đề ra đạt 85% trở lên).


20180731_111602.jpg


  Về công tác nhận xét, đánh giá đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý được 545 lượt cụ thể gồm: Năm 2015: có 23 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,159 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 05 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 02 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; Năm 2016: có 26 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,144 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 05 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 04 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; Năm 2017: có 24 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 152 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. 

Nhìn chung, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời; triển khai, quán triệt và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện chỉ thị, Nghị quyết của Đảng có mặt còn hạn chế.Tỷ lệ tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh chưa đạt yêu cầu,còn có tổ chức đảng yếu kém.

  Theo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ huyện; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2015 – 2010 là tăng cường các giải pháp xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh hằng năm đạt 50%, không có tổ chức đảng yếu kém. Kết nạp đảng viên đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra./.

 Trị An

Lượt người xem:  Views:   78
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức