Tin Tức
Chủ Nhật, Ngày 12/08/2018, 14:00
Hội Cựu chiến binh huyện Hòa Thành sơ kết phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ huy Quân sự và 6 tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nhân đạo huyện.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/08/2018

Vừa qua Hội Cựu chiến binh huyện Hòa Thành sơ kết phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ huy Quân sự và 6 tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nhân đạo huyện.

Các tổ chức chính trị- xã hội, xã hội nhân đạo cùng với Ban CHQS các cấp đã tập trung tuyên truyền và phối hợp tuyên truyền thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.  Kết quả trong 6 tháng đầu năm đã triển khai lồng ghép tuyên truyền trong sinh hoạt định kỳ chi, tổ hội của các tổ chức chính trị- xã hội, xã hội nhân đạo, Ban CHQS và nhân dân trên địa bàn các xã, thị trấn được 4.575 cuộc, có 237.887 lượt người dự. Phối hợp tham gia phát triển kinh tế- xã hội nâng cao đời sống hội viên, đoàn viên và nhân dân. Thực hiện nhiệm vụ quân sự- quốc phòng địa phương. Xây dựng lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị- xã hội, xã hội nhân đạo vững mạnh toàn diện. Phối hợp tham gia các cuộc vận động, phong trào hành động cách mạng ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

 Chương trình phối hợp hoạt động giữa lực lượng vũ trang và các tổ chức - Chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban CHQS với các tổ chức chính trị- xã hội, xã hội nhân đạo 6 tháng đầu năm được các Hội, Đoàn chủ động triển khai thực hiện theo phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của từng đơn vị đạt kết quả tốt; hoạt động phối hợp đã tạo được sự gắn bó của hội viên, đoàn viên và quần chúng đối với cán bộ, chiến sĩ LLVT, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị- xã hội, xã hội nhân đạo.

 Các tổ chức chính trị- xã hội, xã hội nhân đạo và Ban CHQS ở các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phối hợp, kịp thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động theo đúng nội dung, thời gian chương trình phối hợp.

 Nội dung, phương pháp, biện pháp phối hợp hoạt động luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng cơ quan, đơn vị, địa phương; huy động được sức mạnh tổng hợp của LLVT và các ban ngành, đoàn thể để thực hiện và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Phương Thảo

Lượt người xem:  Views:   150
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức