Tin Tức
Chủ Nhật, Ngày 16/09/2018, 20:00
Ban Chỉ huy Quân sự xã Long Thành Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/09/2018

         Từ năm 2017 đến nay, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ- Ban CHQS huyện Hòa Thành, Đảng uỷ, UBND xã,  sự quan tâm lãnh đạo, củng cố nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để xã nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội đề ra. 

          Ngoài ra, Ban CHQS xã tham mưu UBND xã thành lập Hội đồng NVQS xã kiêm nhiệm công tác giáo dục QPAN đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng hoạt động, các ban, ngành, đoàn thể xã đoàn kết thống nhất cao luôn coi trọng việc giáo dục là nhiệm nhiệm vụ quan trọng và xuyên suốt trong việc thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Ban CHQS xã tham mưu Hội đồng mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 4 quân số tham gia từ 95% trở lên. Qua đó, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. 

          Công tác xây dựng lực lượng Dân quân được chú trọng về chất lượng chính trị, độ tin cậy trong lực lượng, đảm bảo đủ chỉ tiêu trên giao, đến nay tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân đạt 15.13 %, đoàn viên 91 đạt tỉ lệ 59.8%, lực lượng dự bị động viên được đăng ký quản lý sắp xếp chặt chẽ những quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt 7.4%, sĩ quan 33.3%. Ban CHQS xã tham mưu cho chi bộ quân sự chọn nguồn bồi dưỡng phát triển đảng viên mới trong lực lượng dân quân hàng năm từ 2- 3 đồng chí, nhất là lực lượng dân quân thường trực, ấp đội trưởng, trung đội trưởng, lực lượng dự bị động viên và chọn nguồn phát triển Đảng trong thanh niên nhập ngũ. Đến nay 100% cán bộ ấp đội trưởng, tiểu đội trưởng là đảng viên. 

          Thực hiện hiệu quả công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện đúng đủ nội dung, chương trình, bảo đảm thời gian, quân số huấn luyện từ 95% trở lên, từng bước xây dựng đơn vị chính quy đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ  Quân sự – Quốc phòng, xây dựng lực lượng dân quân địa phương rộng khắp. Hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ diễn tập. 

          Làm tốt công tác tham mưu cho Đảng uỷ- UBND xã tổ chức giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao, chất lượng năm sau cao hơn năm trước, tỷ lệ khám sức khỏe đạt cao, đảng viên trong thanh niên nhập ngũ đạt chỉ tiêu huyện giao. Bảo đảm được tính công bằng, công khai, đúng luật định.

          Công tác xây dựng Đảng trong lực lượng dân quân được quan tâm đúng mức, đã tổ chức học tập, quán triệt triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết  của Đảng, pháp luật của Nhà nước qua đó nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị cho cán bộ đảng viên, chiến sỹ; thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ Ban CHQS xã đủ theo biên chế. Thực hiện chỉ thị 10 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 235 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 về xây dựng chi bộ "4 tốt"; đảng viên " 5 tốt", Trong những năm qua chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh trong đó 100% đủ tư cách, 85% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết hợp việc xây dựng  tổ chức  Đảng, cấp uỷ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, công tác tăng gia sản xuất có hiệu qủa đã cải thiện, nâng cao đời sống cho cán bộ - chiến sỹ. Những kết qủa trên đã góp phần rất quan trọng trong việc giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ  kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương.  

          Để tiếp tục giữ vững ổn định về chính trị xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ địa phương ngày càng vững chắc, tạo điều kiện để địa phương đẩy mạnh phát tiển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong thời gian tới, Ban CHQS xã xác định tập trung thực hiện tốt một số nội dung nhiệm vụ đó là: 

          Một là: Tập trung lãnh đạo nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ Quân sự theo chỉ thị 10 của Bộ chính trị gắn với chỉ thị 235 của Thường vụ Đảng uỷ Quân khu, gắn với "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", xây dựng chi bộ TSVM, Ban CHQS xã vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

          Hai là: Tăng cường công tác sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình diễn biến trên địa bàn. Nhất là trong các cao điểm lễ, tết sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Công an thực hiện đúng nghị định 77/2010/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời tham mưu cho cấp ủy - chính quyền xử lý kịp thời các tình huống phức tạp xảy ra trên địa bàn. 

          Ba là: Làm tốt công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự cho cho chiến sĩ lực lượng dân quân đúng đủ nội dung chương trình và quân số theo quy định qua đó nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên giao. 

          Bốn là: Tổ chức tốt việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, nhất là nhiệm vụ quân sự - quốc phòng cho các lực lượng. Duy trì và nâng cao hiệu qủa sinh hoạt của chi bộ quân sự. Hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân, dự bị động viên và thanh niên nhập ngũ. 

          Năm là: Hoàn thành công tác tuyển quân hàng năm đạt chỉ tiêu với chất lượng sức khỏe, chính trị cao, tỷ lệ đảng viên tham gia nhập ngũ đạt chỉ tiêu huyện giao, đảng viên nhập ngũ tham gia sinh họat Đảng trước 06 tháng 

          Sáu là: Đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất cải thiện đời sống cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân thường trực, duy trì thường xuyên bếp ăn tập trung, củng cố, sửa sang nơi ăn ở làm việc khang trang, sạch đẹp. phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác dân vận trên địa bàn xã. Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội. 

          Với kết quả trên, năm 2017, Ban CHQS xã luôn được cấp trên tặng giấy khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

          Phát huy thành tích đã đạt được, cấp uỷ chi bộ, Ban CHQS xã tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu và tổ chức thực hiện toàn diện công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xứng đáng là tập thể điển hình về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

                                                                                          Minh Thái

Lượt người xem:  Views:   73
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức