Tin Tức
Thứ 7, Ngày 03/11/2018, 21:00
Hòa Thành thực hiện tốt “ Năm Dân vận chính quyền” năm 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/11/2018

Năm 2018,thực hiện Kế hoạch số 78-KHLT/BDV-UBND kế hoạch liên tịch giữa Ban Dân vận Huyện ủy và UBND huyện  Hòa Thành về thực hiện "Năm Dân vận chính quyền"  đã có sự tác động tích cực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất ttinh thần của nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Trong năm, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản các loại để chỉ đạo điều hành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Qua đó đưa tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện tăng 10,18% so với nghị quyết; vận động được hơn 2 tỷ đồng quỹ vì người nghèo, vượt gần 70 % so với kế hoạch; huyện đã xây dựng 09 căn nhà tình nghĩa, 19 căn nhà Đại đoàn kết tặng cho gia đình chính sách và hộ nghèo góp phần tạo cho họ căn cơ ổn định.

Đến nay, toàn huyện có 4/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hiện huyện đang tiếp tục chỉ đạo tập trung thực hiện xây dựng nông thôn mới xã Trường Đông  năm 2018 và đăng ký bổ sung xã Hiệp Tân thực hiện nông thôn mới.

Công tác cải cách hành theo hướng đơn giản hóa các thủ tục hành chính ngày càng được quan tâm, UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện tập trung vào 07 nhiệm vụ cơ bản, kết quả qua rà soát tình hình thực hiện giải quyết TTHC thông qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, xã cho thấy mức độ hài long của người dân được nâng lên.  Công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân được kịp thời. Trong năm, huyện đã thực hiện 338 kỳ tiếp dân, có 256 lượt công dân với 134 vụ việc, phần lớn các vụ việc đều được giải quyết kịp thời và đúng quy định. Huyện cũng đã tiếp nhận 70 đơn thư khiếu nại tố cáo và đã xử lý giải quyết kịp thời góp phần hạn chế vụ việc phát sinh, giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

 Hồng Nhựt

Lượt người xem:  Views:   117
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức