Tin Tức
Thứ 7, Ngày 10/11/2018, 21:00
Hội Cựu chiến binh và Ban ATGT huyện Hòa Thành tổ chức tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự ATGT” giai đoạn 2018- 2023
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/11/2018

 Vừa qua, Hội Cựu chiến binh huyện Hòa Thành Hội Cựu chiến binh và Ban ATGT huyện Hòa Thành đã tổ chức tuyên truyền thực hiện cuộc vận động "Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự ATGT" giai đoạn 2018- 2023.

Thực hiện cuộc vận động "Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự ATGT và xây dựng văn hóa giao thông" trong thời gian qua Hội CCB huyện Hòa Thành  thu được kết quả đáng khích lệ, 100% cơ sở Hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, 100% hội viên đăng ký cam kết không vi phạm các qui định của pháp luật về trật tự ATGT. Hội viên gương mẫu thực hiện giải tỏa, lấn chiếm hành lang ATGT. Các Hội cơ sở tích cực tham gia hiến đất, hiến kế, hiến công xây dựng và bảo vệ cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn. Tuyên truyền sâu rộng trong CCB và Nhân dân các tiêu chí "Văn hóa giao thông".

CCB phối với Đoàn thanh niên, các trường học trên địa bàn giáo dục tuổi trẻ chấp hành nghiêm các qui định của pháp luật về trật tự ATGT. Đặc biệt trong những năm qua Hội CCB huyện Hòa Thành đã xây dựng được nhiều mô hình CCB tham gia giữ gìn trật tự ATGT được quần chúng Nhân dân ghi nhận.

Hội Cựu chiến binh từ huyện đến cơ sở 100% đơn vị, cá nhân chấp hành tốt mô hình "Chi hội CCB 4 không" gương mẫu chấp hành nghiêm pháp luật về TT ATGT. Trong đó có công tác đảm bảo ATGT, Hội đã tổ chức quán triệt đầy đủ cho hội viên và vận động gia đình, con em của hội viên thực hiện nghiêm túc công tác bảo đảm ATGT. Từ đó đã góp phần kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn huyện.

Mô hình "Tuyến đường do CCB quản lý xanh, sạch, đẹp và ATGT" của Hội Cựu chiến binh tỉnh triển khai thực hiện đã được Hội Cựu chiến binh các cấp trong huyện quán triệt, triển khai kịp thời, đúng thời gian đề ra. Hầu hết 100% cán bộ, hội viên đồng thuận, ủng hộ tích cực thực hiện mô hình 01 cách tự giác, nhiều Hội cơ sở đã có những sáng kiến hay khuyến khích, vận động hội viên, nhân dân trên tuyến đường xây dựng mô hình hưởng ứng nhiệt tình, tự giác. Kết quả của mô hình đã góp phần mang lại cảnh quan môi trường ở nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp, ATGT. Được cấp ủy và chính quyền địa phương giúp đỡ, quản lý nhân dân đồng tình đóng góp, xây dựng và giữ gìn.

Ban ATGT huyện ký kết với Hội CCB huyện từ nay đến năm 2023 thực hiện tốt các nội dung: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, để hội viên CCB tự giác chấp hành trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông. Làm cho CCB và Nhân dân thấy được hậu quả khi tham gia giao thông uống bia rượu, không đội mũ bảo hiểm. CCB gương mẫu không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, thực hiện nghiêm Nghị quyết 56/2016 của UBND tỉnh. CCB gương mẫu thực hiện các tiêu chí "Văn hóa giao thông". Phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các trường học trên địa bàn giáo dục tuổi trẻ chấp hành nghiêm các qui định của pháp luật về trật tự ATGT. Xây dựng được nhiều mô hình và nhân rộng các mô hình, kịp thời tổng kết, biểu dương, khen thưởng, cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. 

Phương Thảo

Lượt người xem:  Views:   130
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức