Tin Tức
Chủ Nhật, Ngày 27/01/2019, 14:00
CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CÁC NGÀY LỄ LỚN VÀ CÁC SỰ KIỆN LỊCH SỬ TRONG NĂM 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/01/2019

Năm 2019 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, là năm dự báo, nhận định khả năng hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; từ đó Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã ban hành Hướng dẫn số 33-HD/BTGHU, ngày 15/01/2019 để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và tạo được không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đưa đất nước ta tiếp tục phát triển bền vững.

Chú trọng công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, như: kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019) và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi; Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019); kỷ niệm 65 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019); kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019); kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019).            Việc kỷ niệm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu đã từ trần; ngày truyền thống, thành lập ngành của các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể; ngày giải phóng tỉnh, thành phố, địa phương: kỷ niệm 100 năm và trên 100 năm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu đã từ trần; kỷ niệm ngày truyền thống, thành lập ngành của các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể; các ngày lễ lớn do tỉnh và các địa phương, đơn vị tổ chức; Kỷ niệm các ngày lễ lớn do tỉnh và các địa phương, đơn vị tổ chức: 59 năm Chiến thắng Tua Hai (26/01/1960 - 26/01/2019); 44 năm Ngày giải phóng Tây Ninh (30/4/1975 - 30/4/2019).

Đối với các ngày lễ quốc tế: kỷ niệm 149 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2019); kỷ niệm 201 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2019; kỷ niệm 199 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2019) thì tổ chức bằng các hình thức tuyên truyền, kỷ niệm và tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đối với kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng và các ngày kỷ niệm khác: kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/01/1979 - 7/01/2019); kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng và ngày kỷ niệm khác: kỷ niệm 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc  (17/2/1979 - 17/2/2019); 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019); 130 năm Ngày sinh Cụ Bùi Bằng Đoàn (19/9/1889 - 19/9/2019), Trưởng ban Thường trực Quốc hội; kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019); 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019).

 Một số khẩu hiệu tuyên truyền, như:

- Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Kỷ Hợi 2019!

- Nhiệt liệt chào mừng 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019)!

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019!

- Nhiệt liệt chào mừng 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019)!

- Nhiệt liệt chào mừng 65 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2019)!

- Nhiệt liệt chào mừng 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019)!

- Nhiệt liệt chào mừng 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2019)!

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

- Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng!

- Tây Ninh chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Thanh Vi

Lượt người xem:  Views:   50
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức