Tin Tức
Thứ 3, Ngày 05/03/2019, 02:00
HỘI THI TÌM HIỂU CUỘC ĐỜI, THÂN THẾ, SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH GẮN VỚI CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/03/2019

Nhằm nâng cao nhận thức về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tăng cường tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, lối sống và đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, nhất là giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tự hào dân tộc, về ý chí và hoài bão, tinh thần cách mạng của người thanh niên Nguyễn Tất Thành, thể hiện tinh thần quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Chuyên đề năm 2019, luôn đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp Ban Thường vụ Huyện Đoàn Hòa Thành tổ chức Hội thi tìm hiểu Cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Chuyên đề năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên mạng xã hội.

1. Đối tượng dự thi: Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, hội viên và quần chúng, đang học tập, công tác, lao động trên địa bàn huyện Hòa Thành.

2. Thời gian dự thi

- Đợt 01: Đẹp nhất Tên Người, từ ngày 01/3/2019 đến ngày 26/3/2019.

- Đợt 02: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ ngày 01/4/2019 đến hết ngày 19/5/2019.

- Đợt 3: Hành trình theo chân Bác, từ ngày 01/6/2019 đến hết ngày 19/8/2019.

3. Nội dung

          - Nội dung trọng tâm, cốt lõi cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh: thời thơ ấu và thanh niên (1890 -1911); giai đoạn tiếp nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin và khẳng định con đường cách mạng Việt Nam (1911 -1920); giai đoạn đấu tranh bảo vệ và vận dụng sáng tạo đường lối của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (1920 -1924); giai đoạn sáng lập chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam (1924 – 1930); giai đoạn Người tổ chức và lãnh đạo cách mạng tháng tám thắng lợi và sáng lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà (1930-1945); giai đoạn Người tổ chức và lãnh đạo cuộc đấu tranh giữ vững chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); giai đoạn Người lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền bắc và đấu tranh chống Mỹ xâm lược, giải phóng miền nam thống nhất đất nước (1954-1969);

          - Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về phát triển kinh tế và văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.

          - Những nội dung trọng tâm, cốt lõi trong Chuyên đề năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

 4. Hình thức dự thi: Vào trang facebook.com/TrithucHoaThanh/ hoặc facebook.com/HuyenDoanHoaThanh/ để tham gia dự thi.

 

                                                                                Kim Hiếu - VPUB

Lượt người xem:  Views:   95
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức