Tin Tức
Chủ Nhật, Ngày 28/04/2019, 09:00
BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY PHỐI HỢP VỚI 08 ĐẢNG ỦY XÃ, THỊ TRẤN TỔ CHỨC TỌA ĐÀM CÔNG TÁC TẠO NGUỒN KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN NĂM 2019 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/04/2019

Từ ngày 19/3/2019 đến ngày 12/4/2019, Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với 08 đảng ủy xã, thị trấn tổ chức Tọa đàm công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên năm 2019 và những năm tiếp theo, theo Kế hoạch phối hợp số 83-KH/BTCHU-ĐU, ngày 14/3/2019. Thành phần tham dự gồm:  Đại diện Thường trực Huyện ủy, đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách xã, thị trấn, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực đảng ủy xã, thị trấn, đại diện lãnh đạo UBND xã, thị trấn, Chủ tịch UBMTTQ xã, thị trấn, Trưởng khối vận, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội xã, thị trấn, Các đồng chí phụ trách công tác Tổ chức, Kiểm tra, Tuyên giáo và Văn phòng đảng ủy xã, thị trấn, Trưởng Công an, Trưởng BCH Quân sự xã, thị trấn, đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn, Trưởng ấp, khu phố (là đảng viên), Công an viên phụ trách ấp (là đảng viên), Trưởng ban công tác Mặt trận ấp, khu phố (là đảng viên) và đồng chí phụ trách công tác thi đua khen thưởng xã, thị trấn.


20190404_080541.jpg

Tại các buổi tọa đàm, đồng chí Trần Ngọc Dân – UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy quán triệt trên tinh thần Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và đặc biệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

 Hầu hết các buổi tọa đàm diễn ra sôi nổi, đạt hiệu quả cao, có từ 15 ý kiến phát biểu trở lên, tập trung trao đổi những giải pháp, kiến nghị nhằm thực hiện tốt công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên năm 2019 và những năm tiếp theo. Cũng tại hội nghị đồng chí Trần Ngọc Dân – UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đề nghị đảng ủy các xã, thị trấn trực tiếp là đồng chí bí thư đảng ủy có nhiệm vụ tập hợp các ý kiến tại hội nghị đưa vào giải pháp thực hiện ở địa phương mình.

                                                                                                  TRUNG HIẾU

Lượt người xem:  Views:   100
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức