Tin Tức
Thứ 3, Ngày 28/05/2019, 08:00
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHẢO SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRUNG TÂM VHTT-HTCĐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒA THÀNH
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/05/2019

Sáng ngày 09/5/2019 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hòa Thành tiếp đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về giám sát tình hình hoạt động của 2 Trung tâm VHTT-HTCĐ là Trường Đông và Thị Trấn do ông Võ Văn Sớm, UV BTV Tỉnh ủy – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy làm trưởng đoàn. Huyện Hòa Thành có ông Nguyễn Văn Tánh, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin cùng tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong ngành tiếp đoàn.

Sau khi đoàn giám sát trực tiếp 2 xã Trường Đông và Thị Trấn, đoàn tiếp tục giám sát công tác quản lý, hướng dẫn hoạt động Trung tâm VHTT-HTCĐ các xã, thị trấn. Đoàn đã nghe Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm VHTT-HTCĐ xã, thị trấn trên địa bàn huyện, đồng thời yêu cầu giải trình một số nội dung mà thành viên đoàn đặt ra như:

Công tác củng cố kiện toàn tổ chức, bộ máy, đội ngũ cộng tác viên chuyên môn; Việc chi trả phụ cấp chế độ thù lao cho Ban giám đốc, cán bộ và cộng tác viên; Việc sử dụng thiết bị, dụng cụ, nhạc cụ; việc ứng dụng sử dụng cơ sở vật chất, phòng chức năng, nhà xe; việc xây dựng dự toán kinh phí năm 2019, ứng dụng chi theo NQ 24/NQ-HĐND tỉnh và thực hiện Quyết định 262/QĐ-UBND tỉnh phê duyệt mức chi hoạt động chuyên môn và phụ cấp cho các hoạt động BGĐ Trung tâm VHTT-HTCĐ, đội ngũ cộng tác viên chuyên môn. Phòng Văn hóa và Thông tin lần lượt báo cáo giải trình việc thực hiện các nội dung nêu trên tương đối cơ bản và đầy đủ.

Tại buổi làm việc Đoàn yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu HĐND-UBND huyện quan tâm đầu tư nhà để xe cho Nhà văn hóa ấp Trường Ân mới vừa xây dựng năm 2018; Tập trung hướng dẫn thực hiện mức chi phụ cấp, dự toán chi hoạt động Trung tâm VHTT-HTCĐ các xã, thị trấn và sớm đi vào hoạt động.

 

                                                                                    Nguyễn Văn Tánh      

Lượt người xem:  Views:   59
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức