Tin Tức
Chủ Nhật, Ngày 21/07/2019, 16:00
HÒA THÀNH -GIAO BAN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO QUÝ II/2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/07/2019

Sáng ngày 10/7/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức họp giao ban định kỳ quý II/2019 tại Phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Hội nghị do đồng chí Lê Văn Tuấn-UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện chủ trì.

 Trong 06 tháng đầu năm 2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động, tích cực trong công tác tham mưu, đề xuất, giúp cấp ủy lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo. Định hướng tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ niệm lớn, trọng đại của đất nước và địa phương với nhiều hoạt động tuyên truyền thiết thực, ý nghĩa đã tạo nên không khí phấn khởi, tự hào về lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc, công lao to lớn của Đảng, Bác Hồ và toàn dân ta đã giành được trong những năm qua, đây là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn đảng toàn quân và toàn dân; đồng thời, cổ vũ, động viên các cấp uỷ, chính quyền địa phương, cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương tám khóa XII và chuyên đề năm 2019; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII; các quy định của Trung ương về công tác nêu gương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đối với các cấp ủy đảng cơ sở, cán bộ, đảng viên.


66269847_655369901598910_7345300262719848448_n.jpg

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện-Lê Văn Tuấn đề nghị ngành Tuyên giáo trong huyện làm tốt các công việc trong thời gian tới như sau: cảnh giác trước các thông tin khi các phần tử xấu lợi dụng lấy tên tuổi của một số cán bộ, đảng viên làm tài khoản facebook phản động, chống phá chế độ, lợi dụng điều đó các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình", lợi dụng các vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", dân tộc, tôn giáo và những yếu kém, sơ hở, mất cảnh giác của ta để xuyên tạc, bóp méo tình hình, cổ súy cho lối sống hưởng thụ, thực dụng, ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa, đồng thời cấu kết với các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị hoạt động ráo riết, chống phá cách mạng ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn; tiếp tục tham mưu cấp uỷ thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và chuyên đề năm 2019 gắn với các Quy định của Đảng; thực hiện tốt việc vận động cán bộ, đảng viên tham gia đợt 03/2019 của Hội thi tìm hiểu Cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Chuyên đề năm 2019 trên mạng xã hội và Hội nghị toạ đàm "Nâng cao, phát huy hiệu quả tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên mạng xã hội; quan tâm học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khoá XII của Đảng; Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh đó, tích cực tham gia Hội thi "Báo cáo viên giỏi cấp huyện" năm 2019; chuẩn bị lực lượng cổ động viên tham gia cổ động tạo không khí phấn khởi cho Hội thi, gắn với Hội giảng của Giảng viên kiêm chức cấp huyện năm 2019. Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện Sổ phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên và Sổ đăng ký cam kết và theo dõi kết quả phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên theo Công văn số 158-CV/BTGHU, ngày 22/01/2018 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện các nghị quyết và quy định của Đảng đối với cán bộ, đảng viên và người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị; tổ chức Hội nghị Thông tin thời sự quý II/2019, gắn tuyên truyền tình hình kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm 2019 của cả nước, của tỉnh, của huyện và của địa phương; tuyên truyền các hoạt động tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019), gắn với tiếp tục tuyên truyền kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khoá XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", biểu dương, nhân rộng các điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020; tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc cho phép đảng viên nghỉ hưu miễn sinh hoạt vì lý do sức khoẻ.


66593020_850550448643531_6410002461783752704_n.jpg

Cũng thông qua Hội nghị, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ và Ban Thưởng vụ Huyện đoàn đã trao giải thưởng cho 16 thí sinh đạt giải trong đợt thi thứ nhất và thứ hai của Hội thi tìm hiểu Cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Chuyên đề năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên mạng xã hội.

Thanh Vi

Lượt người xem:  Views:   360
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức