Tin Tức
Thứ 2, Ngày 19/08/2019, 16:00
Hoạt động vốn vay ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội ở Hội Nông dân xã Long Thành Bắc
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/08/2019

Thực hiện chủ trương xoá đói giảm nghèo, xây dựng xã Nông thôn mới trong những năm qua, xã Long Thành Bắc đã tập trung các nguồn lực để phát triển kinh kế. Ngoài việc vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; Long Thành Bắc còn tập trung huy động các nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng thông qua các hội, đoàn thể ở địa phương, để người dân đầu tư phát triển sản xuất.

Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp người dân trên địa bàn xã có đủ điều kiện để đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình từng bước thoát nghèo bền vững. Hội Nông dân xã Long Thành Bắc là một trong những hội, đoàn thể làm tốt công tác vốn vay ủy thác từ NHCSXH huyện Hòa Thành.

Hội Nông dân xã Long Thành Bắc với trên 1.600 hội viên nông dân trong độ tuổi lao động, do vậy, nhu cầu vay vốn để sản xuất là rất lớn, trước nhu cầu đó, Hội Nông dân xã đã thực hiện ký kết liên tịch, phối hợp với NHCSXH huyện, thành lập các tổ vay vốn, chỉ đạo tổ trưởng các tổ vay vốn tập trung thực hiện tốt hoạt động uỷ thác cho hội viên nông dân nghèo vay vốn NHCSXH, thông qua các kênh cho vay để phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh, chăn nuôi, chế biến.... đem lại hiệu quả kinh tế đáng kể. Hiên Hội Nông dân xã Long Thành Bắc đã phối hợp và xét cho vay vốn qua hình thức ủy thác với NHCSXH huyện cho 618 hộ với số tiền trên 12 tỷ đồng nhằm tạo điều kiện cho hội viên làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo bao gồm: cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nước sạch - vệ sinh - môi trường, học sinh – sinh viên, giải quyết việc làm. Trong đó, vốn vay hộ nghèo, hộ cận nghèo trên 1,2 tỷ đồng.

Nhìn chung, hoạt động uỷ thác cho vay vốn ở Hội Nông dân xã Long Thành Bắc đã tác động tích cực trong việc tạo nguồn vốn giúp hộ nghèo phát triển kinh tế, qua kiểm tra đánh giá của NHCSXH huyện, các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, phát huy được đồng vốn vay, đem lại hiệu quả tích cực, tạo công ăn việc làm tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã, đồng thời, nhờ nguồn vốn vay ủy thác từ NHCSXH mà nhiều gia đình hội viên có thêm điều kiện nuôi con em ăn học thành đạt, xây dựng nhà cửa khang trang.

Song song với công tác giải ngân, Hội Nông dân xã Long Thành Bắc còn đặc biệt chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay. Hội Nông dân xã thường xuyên kiểm tra vốn vay kết hợp kiểm tra phong trào định kỳ. Hội thường xuyên phối hợp với NHCSXH huyện tổ chức kiểm tra, đối chiếu 13/13 tổ vay vốn, qua kiểm tra giúp cho Hội nắm đựơc tình hình thực tế tại địa phương nhằm cập nhật thông tin, những vấn đề phát sinh để có kế hoạch chỉ đạo giải quyết kịp thời. Ban quản lý vốn vay và các tổ trưởng tổ vay vốn đều thực hiện đúng quy trình cho vay của NHCSXH huyện; coi trọng chất lượng tín dụng, công tác tập huấn nâng cao nghiệp vụ, công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng vốn, thu hồi vốn, công tác khen thưởng động viên thường xuyên được quan tâm. 

Thông qua chương trình vốn vay ủy thác với NHCSXH, không chỉ tạo điều kiện giải quyết việc làm cho hội viên nông dân mà còn làm cơ sở thu hút tập hợp bà con nông dân tham gia vào tổ chức Hội, tạo được sự đoàn kết, nâng cao vị thế tổ chức hộii. Không những vậy, thông qua chương trình vốn vay ủy thác Hội Nông dân xã Long Thành Bắc đã tập hợp được hội viên nông dân để tổ chức các buổi tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuấtgóp phần thực hiện tốt phong trào "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" tại địa phương./.

Thanh Nghiêm

Lượt người xem:  Views:   424
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức