Tin Tức
Thứ 2, Ngày 19/08/2019, 16:00
Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục triển khai và quán triệt thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/08/2019

             Để tiếp tục triển khai và quán triệt thực hiện tốt Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân,

            Ngày 12/7/2019, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ ban hành Công văn số 279-CV/BTGHU để định hướng Đảng uỷ các xã, thị trấn và các cơ quan có liên quan tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) trong thời gian tới.

Trên cơ sở các tư liệu, thông tin được cung cấp, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ khẩn trương biên soạn thành tài liệu chuyên đề phục vụ công tác tuyên truyền; chỉ đạo tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của huyện, xã, thị trấn; chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tổ chức triển khai rộng rãi trong các hội nghị thông tin thời sự, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt thường kỳ và đột xuất của cấp uỷ, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, qua đó, góp phần tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao trong Đảng, trong Nhân dân về chủ trương và quá trình triển khai thực hiện các dự án, đề án. Hằng năm, có tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phối hợp tuyên truyền, chỉ đạo, giải quyết những vẩn đề bức xúc trên địa bàn. Nắm bắt tâm trạng xã hội trong các đoàn viên, hội viên, nhân dân và báo cáo nhanh về Ban Thường vụ Huyện khi có tình hình đột xuất, phức tạp.

Ban Tuyên giáo Đảng uỷ các xã, thị trấn chủ trì phối hợp cùng UBND cùng cấp hằng năm xây dựng, ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân trên địa bàn. Nội dung chương trình phối hợp cần chỉ rõ, cụ thể những dự án, đề án, nhạy cảm của địa phương cần sự phối hợp tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện; xác định rõ thời gian, lộ trình thực hiện; trách nhiệm của mỗi bên..

           Chỉ đạo, hướng dẫn Ban tuyên giáo xã, thị trấn tham mưu Thường trực Đảng uỷ ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện theo tinh thần của Quyết định; trong đó, đồng chí Bí thư Đảng uỷ trực tiếp chỉ đạo công tác phối hợp với Uỷ ban nhân dân xã; phân công cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo của đảng uỷ làm nhiệm vụ tham mưu, theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả phối hợp.

Thanh Vi

Lượt người xem:  Views:   434
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức